Page 5 - HUNOR-szótár
P. 5

G                  higiénia  hygiene
    gát  dam              hó  snow
    gátszakadás  dam failure      hólánc  snow chain
    Gazdasági Ellátó Központ  Economical  homokzsák  sandbag       HUNOR SZÓTÁR
     Supply Centre           hordágy  stretcher, board
    gazdasági menekült  economical refugee hordó  barrel
    gépjárműfecskendő  fire engine   hordozható  portable
    gerenda  beam           hordozható adó-vevő  walkie-talkie,
    gerincoszlop  spine cord       handy-talkie/pack unit
    gyakorlat/kiképzés/oktatás  exercise/ horgony  anchor
     training/education        hosszabbító  extension cord
    gyakorolni  to practice      hosszú-hosszú órák  many many hours
    gyakran  often           hurrikán  hurricane=strong wind
    gyár  factory
    gyerek(ek)  child(ren)       I
    gyógyszer (tabletta)  pill     igaz  true
    gyógyszerelés, gyógyszer  medication,  igazság  justice
     medicine             igény  demand
    gyorsbeavatkozó jármű  rapid interven- igényel, elvár, követel  require
     tion vehicle, prompt intervention jet incidens  incident
    gyújtószerkezet  ignition device  indulás  departure
    gyúlékony  flammable, ignitable  infúzió  infusion
    gyűrű  ring            injekciós tű  needle
                      ipari, ipar  industrial, industry
    H                  irányelv  guideline
    hab  foam             irigy  envy
    habbal/tűzoltó/hordozható készülék   izzó  bulb, lamp
     foam/fire/portable extinguisher
    hadnagy  second lieutenant     J
    hajléktalan szálló, menedékhely  shelter  jármű  vehicle
     home               járvány  epidemic
    hajszálpontosan megmutat  to pinpoint javítani  repair
    halott  deceased          jelentés  report
    halott  dead/dead body       jelöl  mark
    halottasház  mortuary       jobban teljesíteni  perform better
    hányni  to vomit          jogász, ügyvéd  lawyer
    háromszor  three times
    has  belly             K
    használhatatlan  usefulness    kalapács  hammer
    hasznos  useful          kampó  hook
    haszon  benefit          kapcsolat  relationship
    hatalmas, óriás  huge       kapcsolódik  related to
    határvonal  boundary        kar  arm
    hatóság  authority        kár  damage
    hátrány  disadvantage       kar-rangjelzés  armband
    hazugság  lie           karbantartás  maintenance
    hegesztő  welding         kárhely  working area
    helyzetjelentés  situation report katasztrófa  disaster
                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10