Page 6 - HUNOR-szótár
P. 6

HUNOR SZÓTÁR Katasztrófavédelem  Disaster Manage- kutyaszállító doboz  dog box, pet box
                      küldetés, misszió  mission
     ment
                      külföld  abroad
    kb.  approximately
    kelet  east
                      L
    kémény (-seprő, -tűz)  chimney (sweep-
     er, fire)
                      láb  leg
    kényelmes  comfortable, cosy
                      láng  flame
    képes  able to, can        lakos  resident
    képesség (fejben)  ability     lángba borul  flash-over
    képesség (ügyesség)  skill     lángvágó  cutting-torch
    keresés  look for         lánygyermek  daughter
    kerítés  fence          lánytestvér  sister
    kerület  district         lapostető/tető  flat roof/roof
    készlet  kit            látótávolság  distance of visibility
    készpénz  cash           lefeküdni  to bed
    kesztyű  gloves          légkalapács  jack hammer, pneumatic
    kétszer  twice            drill
    kezel, irányít  to handle     légmell  PTX=pneumothorax
    kézfertőtlenítő  hand sanitizer  légzés  breathing
    kibocsájt  to issue        légzőkészülék  breathing apparatus
    kifejezetten  expressly      légzsák  airbag
    kígyó  snake            lekapcsolni  turn off, switch off
    kijárat-bejárat  exit/entrance (gate,  lépcső (behúzható)  (retractable) stair
     entry)              lepedő  sheet
    kiképzett  trained         létrakezelő  ladder operator
    kikérdezés  debriefing       létraszer  turntable ladder
    kikötő  port, dock, harbour    lövés  shut
    kiömlik  flow           lúg (-álló)  alkali (resistant)
    kiszabadítás  extrication
    kiszimatol  to sniff out      M
    kitelepítés  evacuation      máj  liver
    kockázat  risk           már-még  already-yet
    kockázatelemzés  risk assessment  mászóház  climb tower
    koordináták  coordinate      még  yet
    kórház  hospital          megengedi belépést  to allow to entry
    korong  blade           megérteni  to understand
    koszorú  ring beam         megfelelő  appropriate
    kő  stone             megközelítés  approach
    környezeti  environmental     megmenekülés  escape
    környezetvédelem  environmental pro- megsérült  damaged
     tection              megtalált csomag  found
    kötélbiztosítás  rope insurance  megvizsgál  to examine
    közegészségügy  sanitation     meggyógyít  to cure
    közigazgatás  public administration Mehetünk?  Shall we go?
    közmű rendszer  system of public utilities mellkas  chest
    kritikus  critical         mély víz  deep water
    kritikus/kereszt alakú  crucial  menedék  shelter
    kukac ( @ email jel)  at      menekült  refugee
    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11