Adatvédelmi irányelvek


A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK) feladatai ellátása során személyes adatot is kezel. A KOK által végzett személyesadat-kezelések jelentős részét a természetes személyeknek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kell végezni. Az adatkezelések átláthatóságára vonatkozó alapelvnek történő megfelelés érdekében a KOK az érintetteknek az egyes adatkezelési célok kapcsán közvetlenül nyújtott tájékoztatás mellett kiemelten fontosnak tartja az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalát. Az alábbi tájékoztatás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába nem tartozók személyes adatain a KOK által önállóan vagy más adatkezelőkkel közösen végzett adatkezelésekre vonatkozik.


 

Kapcsolódó információk: