Hírek


Emlékezés a nagy elődre
2016. december 06. 16:49
Konferenciával emlékezett meg december 6-án a tűzoltói szakma dr. vitéz Roncsik Jenő születésének százhuszonötödik évfordulójáról. A találkozón a debreceni születésű tűzoltó ezredes életét és munkásságát az előadók a magánember, a tűzmegelőzési szakember, illetve a jogász oldaláról tárták a hallgatók elé.

A konferenciát dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, megbízott országos katasztrófavédelmi főigazgató nyitotta meg. Beszédében úgy fogalmazott, a menedzserszemléletű, holisztikus szakmai hozzáállású néhai ezredes munkássága messze túlmutatott saját korán, Roncsik Jenő tenni akarása, jobbító szándéka nemcsak a tűzoltóképzésben, hanem a beosztottakról való gondoskodás területén is megmutatkozott. Mint mondta, az egykori debreceni parancsnok ma is példaként szolgálhat a jelen és a jövő tűzoltói számára egyaránt.

A rendezvény előadóinak szavai nyomán a hallgatóság előtt kirajzolódott Roncsik Jenő alakja, végigkövethették életútját, az unokák beszámolói alapján megismerhették a családját rajongásig szerető férfit, nagyapát, a tűzmegelőzést megújító és a tűzrendészeti felügyeletet kialakító szakembert, a tűzoltóképzés megújítóját, az embert, aki meghatározó szerepet vállalt a Magyar Országos Tűzoltószövetségben és aki újat vitt a tűzvédelmi jogszabályok megalkotásába.

Dr. vitéz Roncsik Jenő Debrecenben született 1891-ben, a polgári családba született későbbi tűzoltó főparancsnok előbb a Református Gimnázium, majd a Református Főiskola diákja lett, az országban legfiatalabbként huszonegy éves korában lett jogi doktor. Harcolt és többször is megsebesült az első világháborúban. Ő volt az önkéntesből 1922-ben hivatásossá váló debreceni tűzoltóság első főparancsnoka. Roncsik Jenőnek gyakorlatilag mindent az alapoktól kellett kezdenie, hiszen akkoriban nem volt tűzoltó szakirodalom, kezdetleges volt a kiképzés, hiányzott az átfogó tűzvédelmi törvény – valamennyi megalkotásában, fejlesztésében kiemelkedő szerepet játszott. Az előadásokból egyebek mellett kiderült, ő már az 1930-as évek elején gyakorlatilag azokat a szakmai elveket vallotta, amelyek mentén nyolcvan évvel később a jelenleg hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat is készült.

A konferencia zárásaként, annak emlékeként dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő egy-egy kisplasztikát adott át az előadóknak. Ugyancsak a tábornok és Pintér Tamás tű. ezredes, Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes nyújtotta át Roncsik Jenő leszármazottainak a Debrecen város alpolgármestere által küldött emléklapot és plakettet.


 

Kapcsolódó képek:

Emlékezés a nagy elődre Emlékezés a nagy elődre Emlékezés a nagy elődre
>>> További képek a galériában <<<