Hírek


Nagy feladaton vagyunk túl!
2017. június 20. 15:05
Még 2016 nyarán kapta feladatul a Tanintézet és azon belül a Tűzvédelmi és Hatósági szakcsoport, hogy a helyi és a területi szerveknél, hatósági területen tevékenykedő, felsőszintű tűzvédelmi végzettséggel, tűzvédelmi mérnöki, tűzvédelmi szakmérnöki vagy építészmérnöki végzettséggel nem rendelkező, és öt évnél rövidebb ideje beosztásukat betöltő kollégák számára képzést, továbbképzést tartson.

A képzés célja a hiányzó ismeretek pótlása, a helytelen beidegződések kijavítása, az elszigetelődött ismeretek felelevenítése, strukturálása volt. A feldolgozott tananyagtartalom elsősorban építészeti alapismeretekre, az építési tűzvédelmi követelmények meghatározására és érvényesítésére fókuszált.

2x1 hetes 9 turnusos képzés révén valósítottuk meg a kitűzött szakmai és pedagógiai céljainkat. A képzés első felében 204 fő vett részt, míg a második gyakorlati időszakon 198 fő jelent meg. A képzés első fele elsősorban elméleti jellegű volt, míg a második részben a hangsúly már a gyakorlatra- és különösen az egyéni tevékenykedtetésre került. Alapvetően törekedtünk arra, hogy a hallgatók feladat végrehajtása egyéni és kiscsoportos legyen, tanári szakmai irányítással, vezetéssel, de elsősorban önállóan történjék. Számos feladaton és példán keresztül törekedtünk az ismeretek közlésére, részbeni elmélyítésére. A képzést a második héten minden egyes kurzusnál írásbeli számonkéréssel, ellenőrzéssel zártuk, melyet az érintettekkel ki is értékeltünk. A számonkérést túlnyomó részben abszolválta a hallgatóság. Pótlásra 12 fő számárára volt szükség, sajnos voltak olyanok, akik többször is próbálkoztak. A pótlásra kárhoztatott hallgatók részére konzultációs lehetőséget kínáltunk, mellyel többen éltek is, így 2017. 06. 08. napon az utolsó három érintett kolléga is tanúsítvánnyal távozhatott a Tanintézetből, tehát ezt a képzést is lezártnak tekinthetjük.


 

Kapcsolódó képek:

Nagy feladaton vagyunk túl! Nagy feladaton vagyunk túl! Nagy feladaton vagyunk túl!
>>> További képek a galériában <<<