Hírek


„Miénk a feladat és nagy a felelősség…”
2017. június 28. 16:44
Így fogalmazott a tűzoltó szakképzésben végzettek ünnepélyes kibocsátóján a hallgatói válaszbeszédet tartó tűzoltó őrmester június 28-án, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. A most esküt tett hetvenöt tiszthelyettessel együtt már nagyjából ezerkétszáz kiképzett tűzoltó került be az elmúlt öt évben a katasztrófavédelem rendszerébe.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ vezetői, a megyei katasztrófavédelmi igazgatók, a társszervek vezetői, a rendészeti szakgimnáziumok igazgatói részvételével tartott ünnepségen a Himnusz hangjait követően a végzősök tiszthelyettesi fogadalmat tettek. Az eskü szövegét Bódi Attila tű. őrmester olvasta elő.
 
Ezután dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató mondott beszédet. A tábornok úgy fogalmazott, a tűzoltó alapképzésben résztvevők e napon életpályájuk jelentős állomásához érkeztek, hiszen immár hivatásos tűzoltóként állnak a velük szemben támasztott szakmai és társadalmi elvárások elé. A főigazgató hangsúlyozta, a katasztrófavédelem csapatmunka, az összetartás sokszor életet ment. „Itt a tekintélyt az emberi tartás, a fegyelem, a szakismeret és a közösségért vállalt felelősség együttes megléte adja.” – jelentette ki Góra Zoltán. Hozzátette, a szakismereteket az iskola megadja, de a továbblépéshez szükséges tudást már mindenki maga szerzi meg. A főigazgató beszédében kiemelte, a katasztrófavédelem bizonyította, hogy képes a természeti és civilizációs katasztrófák során megvédeni a lakosságot, emellett jelentős fejlesztések zajlottak – új gépjárműfecskendők álltak és állnak rendszerbe, a tűzoltók pedig új bevetési védőruházatot kaptak, zajlik az őrsprogram és megújult a készenléti állomány napi továbbképzési rendszere is. Végezetül a tábornok emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók már az új szolgálati törvény, az új rendvédelmi életpályamodell alapján kezdik meg szolgálatukat, és az erkölcsi elismerés mellett biztos egzisztenciára és kiszámítható előmenetelre számíthatnak.
 
A hallgatók nevében Szakály Ádám tű. őrmester mondott válaszbeszédet. Mint mondta, öt hónappal ezelőtt azzal a céllal kezdték meg a tanfolyamot, hogy annak végén a tiszthelyettesi eskü foglalja keretbe azokat az erkölcsi és szakmai normákat, amelyek alapján egy hivatásos tűzoltó éli a mindennapjait. Az őrmester felidézte a január óta eltelt időszak történéseit, azt a folyamatot, amelynek során – mint fogalmazott – a „slagból” tömlő lett, nevet kaptak a különböző tűzoltószerek és az égéselméleti ismeretek gyakorlattá váltak a Hatvan-nagygombosi tűzoltási gyakorlaton. „Új korszak kezdődik számunkra a mai nappal… Miénk a feladat és a nagy felelősség…” – mondta Szakály Ádám. Beszédében az őrmester köszönetet mondott a családoknak, amelyek vállalták a többletterheket, míg ők tanultak, és köszönetet mondott a tanároknak, oktatóknak mindazért, amivel segítették a hallgatók szakmai és emberi fejlődését.
 
A beszédeket követően az országos katasztrófavédelmi főigazgató a három szakasz egy-egy hallgatóját elismerésben részesítette. Góra Zoltán tanulmányi eredménye, valamint kiemelkedő közösségi magatartása elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Mészáros Ákos tű. őrmestert, Boromissza Szabolcs tű. őrmestert és Hetzmann Hubert Zoltán tű. őrmestert. A rendezvény a Szózat hangjaival ért véget, majd a végzett hallgatók díszmenetben elvonultak a katasztrófavédelem vezetői előtt.
 
A tűzoltó alapképzések, a közép- és felsőfokú szakképzések mellett a KOK szerteágazó műszaki, technikai és egyéb speciális szakmai képzéseket, továbbképzéseket is tart, a hivatásosokon kívül az önkormányzati, létesítményi tűzoltóságok, tűzoltó egyesületek tagjait is képzi, vizsgáztatja. A 2016-17-es tanévben a kiképzett, vizsgáztatott hallgatók összlétszáma meghaladta az ötezer-háromszáz főt. Bekerült a rendszerbe a műveletirányító referensek, a hatósági szakterületen dolgozók képzése, és új elemként a tanintézet már önállóan, külső szakemberek bevonása nélkül bonyolítja le a kéményseprő szakemberek elméleti képzését is.

Fotós: Novák József c. tű. főtörzszászlós - BM KOK és Jóri András - BM OKF

 

Kapcsolódó képek:

>>> További képek a galériában <<<