Hírek


Tanévnyitó és állománygyűlés
2017. szeptember 07. 13:37
2017. szeptember 4-én Oktatási Központunkban Dr Papp Antal tű. ezredes igazgató megnyitotta a 69. tanévet.

Az évnyitón elhangzott, hogy a 2017/2018. tanévben két tűzoltó szervező, két tűzoltó szerparancsnok, egy tűzoltó I., valamint egy önkormányzati és létesítményi tűzoltó szakasz mellett a péceli objektumban a katasztrófavédelmi és iparbiztonsági szervező szakaszok, az adyligeti, miskolci, szegedi és körmendi rendészeti szakgimnáziumokban pedig összesen 135 fő tűzoltó II. hallgató kezdi meg a szakképzést. Ők majd november elejétől folytatják nálunk az egységes rendészeti alapozó, majd a szakmai modul tananyagának elsajátítását. Az otthon hagyott családok nagy szerepet vállalnak abban, hogy hallgatóink nyugodt, rendezett háttérfeltételek mellett végezhessék tanulmányaikat. Tanulni érdemes, mert a megszerzett ismeretek egyre magasabb szintje egy-egy fokkal mindig előbbre visz, és ez az életpálya során beosztásban is előbbre lépést jelent a katasztrófavédelem hierarchiájában.

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ – az országban egyedüli ilyen intézmény – fennállása óta nagy megbecsülést, tiszteletet szerzett szakmai és pedagógiai tevékenységével. A szakképzések mellett nagyon sok olyan belső képzést is végez, amelynek során a speciális szaktechnikákra, különböző szakmai feladatok ellátására készít fel. Az utóbbi években eljutottunk oda, hogy tanévente több mint ötezer hallgató kerül velünk kapcsolatba képzés, vagy vizsgáztatás során.

Végezetül arra kérte a hallgatókat, tanulmányaikkal, viselkedésükkel járuljanak hozzá intézményünk jó hírnevének megőrzéséhez, öregbítéséhez. Legyenek büszkék arra, hogy hallgatóink sorába tartoznak. Majd tanulmányaik végzéséhez sok sikert kívánt.

Igazgató úr megnyitó beszéde után a szakmai felügyeletet ellátó BM OKF Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály főosztályvezetője Dr. Gubicza József tű. ezredes úr is köszöntötte a hallgatókat.

Az évnyitót követően állománygyűlésre került sor, amelynek témája a 2016/2017-es tanév értékelése- valamint az elkövetkező tanév főbb feladatainak meghatározása volt.

Az állománygyűlést jelenlétével megtisztelte Bittmann Tibor tű. dandártábornok úr, a BM OKF Humán Szolgálat szolgálatvezetője, aki köszönetet mondott az elmúlt tanévben végzett munkáért, majd elvárásként hasonló vagy még magasabb színvonalon végzett elkövetkező félévet határozott meg a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ teljes személyi állománya számára.
Jelen volt továbbá az állománygyűlésen Dr. Gubicza József tű. ezredes úr, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály főosztályvezetője valamint Veres János tű. alezredes úr, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Logisztikai Igazgató-helyettesi Szervezet igazgatóhelyettese is.


 

Kapcsolódó képek:

Tanévnyitó és állománygyűlés Tanévnyitó és állománygyűlés Tanévnyitó és állománygyűlés
>>> További képek a galériában <<<