Hírek


A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapjára emlékezünk
2017. október 11. 19:15
Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1999 óta minden év október második szerdáját a természeti katasztrófák áldozatainak emléknapjává nyilvánította.

Az elmúlt években a Föld mintegy 348 millió lakóját érintették természeti csapások – ez a szám közel négyszerese az 1990-es adatnak. Leggyakoribb emberáldozatokkal járó katasztrófák a földrengések, vulkánkitörések, áradások és aszályok, földcsuszamlások, erdőtüzek, hurrikánok és hasonlók több százezer ember életét követelték.
Az elmúlt évtizedben határozottan növekedett mind a természeti katasztrófák, mind azok áldozatainak száma. Míg 1990-ben 261 természeti katasztrófa történt, addig napjainkban ez a szám több mint félezerre emelkedett. Nem csak arról van tehát szó, hogy napjainkban Földünkön egyre több és több katasztrófára kell számítanunk, hanem arról is, hogy egyre több ember van kitéve az ilyen veszélyeknek. A túlnépesedés miatt súlyos természeti veszélyeket rejtő területek is benépesülnek: az árterek, földcsuszamlásoktól rendszeresen sújtott hegyoldalak sem maradnak lakatlanul.
Az ENSZ a természeti katasztrófákat globális problémának tekinti, ezért már az 1990-es években ajánlásokat dolgozott ki és nemzetközi összefogást sürgetett a természeti katasztrófák megelőzése és pusztító hatásuk csökkentése érdekében. A 2005. januárban, Japánban megrendezett Katasztrófa Csökkentési Világkonferencia további fontos határozatokat hozott a megelőzés érdekében és jóváhagyta a következő évtizedre, a katasztrófák megelőzésének és csökkentésének Általános Cselekvési Tervét. A tervben meghatározták azokat a stratégiai célokat és az ehhez szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a nemzetek katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének növelését. A konferencián kimagasló szerepet betöltő UN ISDR (ENSZ Katasztrófacsökkentés Nemzetközi Stratégiája) határozott irányt vett arra, hogy szerepet vállaljon a nemzetközi katasztrófa-csökkentési programok kidolgozásában, megvalósításában, itt kiemelt szerepet kap a lakosságtájékoztatás, képzés és oktatás. Ebben van jelentős szerepe mindazoknak, akik részt vesznek a katasztrófák megelőzésében, a szakemberek képzésében, oktatásában, a bekövetkezett események hatásainak csökkentésében és a helyreállítási feladatok végzésében.