Hírek


A Szeizmológiai Obszervatóriumban jártunk
2018. február 22. 16:55
A Katasztrófavédelmi szervező és Iparbiztonsági szervező szakmairány hallgatói Budapesten, a XI., kerület Meredek úton, az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumban vettek részt szakmai bemutatón.

A szakmai nap célja volt, hogy megismerjük Magyarország földrengés általi veszélyeztetettségét, a földrengések kialakulásának okait azok jellemzőit

Dr. Gráczer Zoltán, az intézet tudományos főmunkatársa tartott előadást a földrengések kialakulásáról, az alapfogalmakról (mint megnövekvő kőzetfeszültség, vető, vető hossza, cunami, indukált rengések, stb.). Bemutatta fő feladataikat, amelyek a földrengések észlelése és kutatása, nyilvántartása, a szeizmikus aktivitás monitorozása, a Föld szerkezetének kutatása. Ismertette a világ földrengési övezeteit. Elmondta, hogy nemcsak felnőtteknek, hanem gyerekeknek is többféle előadást tartanak, ahol a gyerekek szintjén mutatják be gyakorlatban, kézzelfoghatóan hogyan alakul ki a földrengés a szárazföldön, és a víz alatt.

A szeizmográfia történetéről is érdekes képeket láthattunk, itt például az első földrengés-megfigyelő berendezések láthatók: a kínai sárkány szájából kieső golyócska, illetve a tálkából kiloccsanó folyadék jelezte a földmozgást, később a helyüket átvette a kormozott papírra, majd fotópapírra történő jelrögzítés. Az 1969-es kecskeméti földrengés még kormozott papíron „jelent meg”.

Az 1990-es évektől pedig kizárólagossá vált a számítógépes digitális adatrögzítés és feldolgozás.

Ez az eszköz a jelen műszere.

Az Obszervatórium működteti a 15 állandó és 16 ideiglenes magyar állomást, a Nemzeti Szeizmológiai Hálózatot, melynek szeizmológiai állomásai a nemzetközi megfigyelőrendszer részei – így a nemzetközi információcsere részesei. Rendszeresen szolgáltatnak adatokat más országok szeizmológiai szolgálatainak és a nemzetközi adatközpontoknak.

Precíziós műszereik jelzik az országban, illetve a (kapott adatok alapján) világban észlelt földrengések keletkezésének helyét, idejét, magnitúdóját és elemzik azok egyéb jellemzőit. A lokális földrengések hatásairól kérdőív segítségével tájékozódnak (online és postai úton – az önkormányzatok, a katasztrófavédelmi igazgatóságok megkeresése útján). A kapott adatokat összegyűjtik, rendszerezik, archiválják. Informálják a lakosságot, a médiát és a hatóságokat. A katasztrófavédelemmel szoros együttműködés valósul meg.

Szakaszunk nagy figyelemmel követte Gráczer úr bemutatóját a   nemrégiben bekövetkezett (Richter-skála szerinti) 6,4 -es erősségű taivani földrengésről.

Az obszervatórium kutatói rendszeres segítséget nyújtanak a földrengés-veszélyeztetettséggel, illetve az országban érezhető szeizmikus eseményekkel kapcsolatban. Minden munkatársnak saját tudományos kutatásáról évente legalább egy publikációt kell összeállítania a szaklapok számára. Folyamatos, huszonnégy órás ügyeletet tartanak.

A szakmai napnak köszönhetően fontos ismereteket szereztünk hazánk földrengés általi veszélyeztetettségéről, illetve az obszervatórium feladatairól, mindennapi munkájáról.

                                                                                                Dérné Sohonyai Ilona tű.szds.
                                                                                                            hallgató


 

Kapcsolódó képek:

A Szeizmológiai Obszervatóriumban jártunk A Szeizmológiai Obszervatóriumban jártunk A Szeizmológiai Obszervatóriumban jártunk
>>> További képek a galériában <<<