Hírek


Látogatás a temerini tűzvédelmi technikusokat képző Lukijan Musicki Középiskolában
2018. május 15. 17:42
2018. május 9-én a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója, a Tűzoltási és Mentési valamint a Nyelvi Szakcsoport vezetője, és az angol nyelvtanár látogatást tett a temerini, tűzvédelmi technikusokat képző Lukijan Musicki Középiskolában azért, hogy a vezetők a két intézmény közötti együttműködést pontosítsák.

A szerb középiskola 2013-ban a munkaerő-piaci keresletre reagálva vezette be a magyar tannyelvű tűzvédelmi technikus képzést. A délelőtt folyamán a középiskola igazgatója bemutatta az iskolában folyó szakmai munka alapjait. Évfolyamonként különbözik a szakmai és a gyakorlati órák aránya, az össz-óraszám 1. évfolyamon 70 óra, 2-tól 4-ik évfolyamig 180 óra. Mivel a magyar képzéshez viszonyítva alacsony a szakmai órák száma, ezért nagyszerű lehetőség a temerini diákok számára, ha látogatást tehetnek a KOK-on, mely során a tanulók szélesíthetik ismereteiket a mentő tűzvédelemről. E célból a szerb intézmény 2018. május 25-27-ig tanulmányi kirándulást szervez a KOK-ra. 

A délutáni egyeztetés témája továbbá az ERASMUS+ programban való részvétel volt. Jelentős előre lépést jelentene a szerb középiskola számára, ha indulni tudnának a programban, és szakmai tanulmányutakat szervezhetnének Magyarországra Európai Uniós forrásokból. A Nyelvi Szakcsoport vezetője a két sikeresen lebonyolított ERASMUS+ programját ismertette a szerb féllel és átadta a partnereknek a pályázati segédleteket, ezáltal is hozzájárulva a partner sikeres pályázatához. Szerb oldalról évente háromszor lehetséges szakmai tanulmányutakra pályázni. A KOK azzal szeretné segíteni a szerb intézményben folyó képzést, hogy (hasonlóan a KOK Nyugat-Európai partnerségi kapcsolataihoz) együttműködési megállapodást köt az intézménnyel arról, hogy szakmai látogatás keretében fogadja az iskola tűzvédelmi technikusi képzésben részt vevő tanulóit. 


 

Kapcsolódó képek:

Látogatás a temerini tűzvédelmi technikusokat képző Lukijan Musicki Középiskolában Látogatás a temerini tűzvédelmi technikusokat képző Lukijan Musicki Középiskolában Látogatás a temerini tűzvédelmi technikusokat képző Lukijan Musicki Középiskolában