Hírek


ERASMUS+ megbeszélés Temerinben
2019. június 10. 14:03
A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatási igazgató-helyettese és ERASMUS koordinátora 2019. június 4. és 5. között látogatást tett partnerintézményében, a szerbiai Lukijan Musicki Középiskolában.

A KOK 2015 elején csatlakozott az Európai Unió ERASMUS+ szakképzési mobilitás programjához, oktatói mobilitás kategóriában. A program célja a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével. A minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával, valamint a nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység fejlesztése is a program kitűzött célja.

A program a tanulói mobilitásokon túl, a szakképzéssel foglalkozó szakemberek külföldi szakmai gyakorlaton való részvételét is támogatja. A program célja, hogy a szakképzés minőségét javítsa, az oktatásban, képzésben dolgozók szakmai fejlődését támogassa, az európai együttműködést megerősítse a szakképzésben. Támogatásra a szakképzés területén működő köz- vagy magánintézmények évente pályázhatnak.

A két intézmény közti tárgyalás az ERASMUS+ program mechanizmusának bemutatásával kezdődött, melyet a KOK ERASMUS koordinátora tartott, majd a szerb iskola által benyújtandó pályázat mindkét felet érintő elemeinek átbeszélésével folytatódott. A pályázatnak csak azon részei, mérföldkövei és az ütemezés kerültek átbeszélésre, melyben a két partnernek együtt kell működni. Így például közösen kerültek kidolgozásra az értékelési szempontok (ki, kit, mikor és milyen formátumban értékel), megegyeztek a programban részt vevő gyerekek beadandó munkanaplóinak formátumáról, a tanulási eredmények értékeléséről, terjesztésének lehetőségeiről. A látogatás során szükséges volt részletesen megismerni az iskolában folyó azon képzéseket, melyeket az ERASMUS+ programba be kívánnak vonni, azért hogy releváns tanulási eredmények kerüljenek kidolgozásra.  A tárgyalás végeztével a szerb igazgató körbevezette az iskola épületében a delegációt, sorra bemutatta az ERASMUS+ program elvárásainak megfelelő infrastruktúrát. A delegációnak ott tartózkodása során lehetősége volt Temerin város önkéntes tűzoltóságának megtekintésére is.

A szerb iskola pályázati tevékenységének támogatása a határon túli magyar tannyelvű tűzoltóképzés támogatását is jelenti egyben, ezért törekszik a KOK vezetése minden ilyen jellegű tevékenység segítésére.