Hírek


Tűzvizsgáló tanfolyam
2019. október 22. 12:03
A tűzvizsgáló tanfolyamot ez évben október 7-tól 18-ig tartottuk meg a KOK Laktanya utcai objektumában. Iskolánk tanárai mellett visszatérő előadóként a BM OKF szakemberei, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ tanárai, valamint igazságügyi szakértők is részt vettek az oktatásban.

A két hét programját egy fényképezési és egy laboratóriumi gyakorlat-, valamint egy kutyás bemutató tette színesebbé.

A tanfolyamon hallgatóként huszonhat fő vett részt. Aktivitásuk a figyelmes jegyzeteléstől a kérdéseken, vélemény-kifejtésen át esetenként a szakmai vitákig terjedt. Az új ismeretek átadása mellett komoly félreértéseket, helytelen gyakorlatból származó tévedéseket is sikerült eloszlatnunk.

A tűzvizsgálat önálló lefolytatásának feltételeként jogszabályban előírt képesítés megszerzéséhez még vizsgát kell tenniük majd a résztvevőknek: miután közreműködtek egy valódi tűzvizsgálati eljárásban, annak iratanyagát, eredményeit és következtetéseit védik meg a vizsgabizottság előtt.

Dr. Szelid Zoltán tű. alezredes
tanfolyamvezető