Polgári Védelmi és Iparbiztonsági SzakcsoportA Polgári Védelmi és Iparbiztonsági Szakcsoport az Oktatási Szervezet részeként működik, annak osztály jogállású szervezeti egysége. 


A Szakcsoport telephelye a péceli objektum. 


A Szakcsoport az oktatási igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működik. 


A Szakcsoport felelős vezetője a szakcsoportvezető. 


A Szakcsoport feladatköre: 

  • a Szakcsoport oktatási feladat- és felelősségi körébe tartozó fő szakmai témakörök:

-  Katasztrófavédelmi ismeretek, 


-  Polgári védelmi ismeretek, 


-  Iparbiztonsági ismeretek; 


  • a Pécelen folyó tanfolyamok tekintetében, az érintett szakcsoportokkal együttműködésben, közreműködik az alábbi témakörök oktatásában:

-  Hírközlési és informatikai ismeretek, 


-  Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi ismeretek, 


-  Szolgálati és ügykezelési ismeretek; 


  • végzi az alábbi tananyagegységek, és tananyag elemek oktatását, illetve közreműködik azok tananyag tartalmának fejlesztésében, korszerűsítésében, valamint az ezzel összefüggő kidolgozói munkában:

-  Polgári védelmi ismeretek, 


-  Lakosságvédelmi ismeretek, 


-  Polgári védelmi szervezetek, 


-  A katasztrófavédelem hazai stratégiája, 


-  Katasztrófavédelmi műveletek, 


-  A mentésszervezés rendszere, 


-  Természeti katasztrófák, 


-  Civilizációs katasztrófák, 


-  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés,

-  Katasztrófavédelmi tervezés, 


-  V eszélyes üzemekkel kapcsolatos ismeretek, 


-  Kritikus infrastruktúra védelem alapjai, 


-  Légi, belvízi, vasúti, közúti veszélyes áruszállítással kapcsolatos ismeretek, 


-  A különleges jogrend feladatainak tervezésével és kezelésével összefüggő ismeretek, 


  • szervezi és végzi a katasztrófa elleni védekezésben résztvevő, együttműködő szervek katasztrófavédelmi szakembereinek oktatását, képzését, továbbképzését, vizsgáztatását; 

  • kidolgozza a Szakcsoport felelősségi körébe tartozó tantárgyak, ismeretek képzési oktatási dokumentumait, módszertani segédleteit; 

  • a Katasztrófavédelmi Mobil Laboratóriumok állományába beosztottak komplex képzése, és továbbképzése; 

  • ellátja a péceli objektum oktatástechnikájával kapcsolatos kezelői, karbantartói, fejlesztői feladatait.