Tűzoltási és Mentési SzakcsoportKirov Attila tű. százados

A Tűzoltási és Mentési Szakcsoport az Oktatási Szervezet részeként működik, annak osztály jogállású szervezeti egysége. 


A Szakcsoport az oktatási igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működik. 


A Szakcsoport felelős vezetője a szakcsoportvezető. 


A Szakcsoport feladatköre:

  • a Szakcsoport tevékenysége során végzi az alábbi szakterületek, témák, tananyagegységek oktatását, illetve közreműködik azok fejlesztésében, korszerűsítésében, valamint az ezzel összefüggő kidolgozói munkában:

- tűzoltási és mentési ismeretek;

  • a Szakcsoport közreműködik a KOK vizsgaszervezési és lebonyolítói munkájában; 

  • a Szakcsoport gondoskodik a tanintézetben folyó katasztrófavédelmi, tűzoltási és mentési képzési és továbbképzési feladatok tervezéséről, szervezéséről, végrehajtásáról; 

  • a Szakcsoport gondoskodik a kezelésében lévő eszközök nyilvántartás szerinti megőrzéséről, szakszerű kezeléséről és használatáról.