Tűzvédelmi és Hatósági Szakcsoport


 


Dr. Szelid Zoltán tű. alezredes

A Tűzvédelmi és Hatósági Szakcsoport az Oktatási Szervezet részeként működik, annak osztály jogállású szervezeti egysége. 


A Szakcsoport az oktatási igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működik. 


A Szakcsoport felelős vezetője a szakcsoportvezető. 


A Szakcsoport feladatköre:

  • tevékenysége során végzi az alábbi szakterületek, témák, tananyagegységek, tananyagelemek oktatását, illetve közreműködik azok fejlesztésében, korszerűsítésében, valamint az ezzel összefüggő kidolgozói munkában:

              -  építészeti ismeretek, 


              -  létesítés és használat tűzvédelmi szabályai, 


              -  igazgatási ismeretek, 


              -  veszélyes technológiák, 


              -  általános kémia, 


              -  veszélyes anyagok, 


              -  tűz elleni védelem tervezése, szervezése, 


              -  tűzvédelmi igazgatás, 


              -  tűzvizsgálati ismeretek, 


              -  hatósági, szakhatósági ismeretek, 


              -  vezetési és szervezési ismeretek, 


              -  testnevelés és tűzoltósport; 


  • a Szakcsoport közreműködik a KOK vizsgaszervezési és lebonyolítói munkájában; 

  • gondoskodik a tűzvizsgáló tanfolyamok tervezéséről, szervezéséről, végrehajtásáról; 

  • a Szakcsoport a KOK tűzvédelmi felelősének szakmai segítséget nyújt a KOK tűzvédelmi viszonyainak szabályozásában, ellenőrzésében és értékelésében; 

  • figyelemmel kíséri a tevékenységi köréhez tartozó kémia labor (szaktanterem) és az ott felhasznált anyagok, eszközök, valamint a tornaterem, a sportpályák és a kondicionálótermek állapotát, karbantartását, szakszerű és biztonságos használatát, kezdeményezi a feltételek megteremtéséhez szükséges intézkedéseket.