A központ vezetői

Dr. Papp Antal

  • Munkahely: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
  • Rendfokozat: tű. ezredes, főtanácsos
  • Beosztás, munkakör: igazgató
  • Levélcím: 1033 Budapest, Laktanya utca 33.
  • Telefon: (+36-1) 436-1500
  • E-mail cím: nagny.cncc@xngirq.tbi.uh
Dr. Papp Antal

Önéletrajz:

Rendvédelmi vezetői, határőrségi, polgári és katasztrófavédelmi szervezői és tervezői tapasztalatokkal rendelkezik. Több katasztrófahelyzetben látott el titkársági feladatokat, helyreállítási és újjáépítési gyakorlattal rendelkezik. Több szakmai publikációja jelent meg, tudományos kutatásokban vett részt / EU- IRIS, OASYS, magyar - VAHAVA/. Több társadalmi tisztséget tölt be, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnöke. Főiskolai tanár.

Szakmai pályája:

1975-1991 A Magyar Honvédségnél különböző beosztásokban dolgozott
1992-1999 A BM Határőrség Országos Parancsnokságon kiemelt főelőadó, majd titkárságvezető volt
2000-2007 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon titkárságvezető, majd hivatalvezető-helyettes volt
2010-2011 december 30 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon főosztályvezető
2012-          Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója

Tanulmányok:

A Kossuth Lajos Katonai Főiskola és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem mellett az ELTE-n is tanulmányokat folytatott,
a ZMNE-n a hadtudomány kandidátusa, PhD fokozatot szerzett

Kitüntetések:

Rendkívüli helytállásért érdem érem arany fokozata
Köztársasági Érdemkereszt arany fokozata