Tartalomjegyzék

Jogszabályi háttér

Jogszabály címe

Jogszabály száma

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló2012. évi CXX. tv.
A nemzeti felsőoktatásról szóló2011. évi CCIV. tv.
A nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. tv.
A közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. tv.
A szakképzésről szóló2011. évi CLXXXVII. tv.
A felnőttképzésről szóló2013. évi LXXVII. tv.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról2015. évi XLII. törvény
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
Az oktatási igazolványokról szóló362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló58/2012. (XI. 27.) BM rendelet
Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról szóló1/2012. (I. 3.) BM rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
Egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazotti és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló57/2009. (X. 30.) IRM-ÖMPTNM együttes rendelet
A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről20/2013. (V. 28.) BM rendelet
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló315/2013 (VIII. 28) Korm. rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről9/2015. (III. 25.) BM rendelet
Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet