Jogszabályi háttér

Jogszabály címe

Jogszabály száma

Hatályos jogszabályok:

 

a felnőttképzésről szóló2013. évi LXXVII. törvény
a szakképzésről szóló2019. évi LXXX. törvény
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

Hatályon kívül helyezett jogszabályok:

(A folyamatban lévő képzések és az azokat követő vizsgák esetében a képzés kezdetekor érvényes jogszabályok szerint kell azt végrehajtani.)

(A felsorolás tájékoztató jellegű és nem teljes.)

 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló2012. évi CXX. tv.
A nemzeti felsőoktatásról szóló2011. évi CCIV. tv.
A nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. tv.
A közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. tv.
A szakképzésről szóló2011. évi CLXXXVII. tv.
A felnőttképzésről szóló2013. évi LXXVII. tv.
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról2015. évi XLII. törvény
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
Az oktatási igazolványokról szóló362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló58/2012. (XI. 27.) BM rendelet
Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról szóló1/2012. (I. 3.) BM rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
Egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazotti és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló57/2009. (X. 30.) IRM-ÖMPTNM együttes rendelet
A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről20/2013. (V. 28.) BM rendelet
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló315/2013 (VIII. 28) Korm. rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről9/2015. (III. 25.) BM rendelet
Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló31/2004. (XI. 13.) OM rendelet