Erasmus plus mobilitási program - 2019

A KOK Nyelvi Szakcsoportjának tagjai 2018 novemberében ismét részt vettek a Tempus Közalapítvány által szervezett ERASMUS PLUS szakképzési mobilitási pályázat megírását segítő továbbképzésein, annak érdekében, hogy 2019-ben is, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, pályázat útján támogatást szerezzen a kollégák külföldi szakmai továbbképzéseihez. A pályázati anyag összeállítását hónapokig tartó körültekintő, alapos előkészület előzte meg. Sikeres pályázat esetén a KOK-on és annak háttérintézményeiben dolgozó szakemberek és oktatók Európa számos országában bővíthetik tudásukat, szerezhetnek új tapasztalatokat.

Ausztriában, a Burgenlandi Tartományi Tűzoltó Iskola BrandHáz gyakorlópályáján például tűzoltás taktikával, zárt térben keletkező tűz oltásának módszereivel és az önmentés módszereivel ismerkedhetnek a kollégák. Ugyanitt egy egyhetes vezetéstechnikai gyakorlatra is sor kerül, ahol a KOK tanárai a tűzoltó gépjármű műszaki-, technikai elemeit, a tűzoltó gépjármű "út-jármű" fizikai összefüggéseit, és menetdinamikai tulajdonságait ismerhetik meg.

A Berlini Tűzoltó Akadémián a kollégák kéthetes szakmai tanulmányút keretében ismerik meg az alternatív meghajtású gépjárművek működési elvét, alkatrészek típusait és a műszaki mentés folyamatát.

Finnországban CBRN képzésre és vészhelyzeti eljárások tanulmányozására, valamint a statisztikai rendszerek, döntéstámogató és segélyhívó rendszerek megismerésére várják a KOK tanárait.

Berlinben, a CTIF Statisztikai Központban külföldi kollégákkal együttműködésben kerül sor a CTIF statisztika adatainak magyar nyelvre fordítására.

Németországban, Fuldában a KKM igazgatója négynapos látogatás keretében ismerheti meg a „CTIF Múzeum” minősítés kritériumait, feltételrendszerét.

A szlovák Tűzvédelmi Szakértői Intézetben a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet munkatársai a tűzkeletkezés okait és a tűzvizsgálati mintavételezés módszereit tanulmányozhatják.

Ausztriában, Linzben a Tartományi Tűzoltóiskolában a tűzszimulációs XVR program működési elvének és programozásának megtanulására készülnek a kollégák.

Reméljük, hogy a körültekintő, alapos pályázati tevékenységnek köszönhetően a fenti tanulmányutak megvalósulhatnak.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap