Erasmus Plus - 2016

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 2016-ban is sikeresen pályázott az ERASMUS PLUS Program mobilitási programjában szakmai tanulmányutak megvalósítására.

Az első ötfős delegáció 2017. március 12-18-ig volt a Berlini Tűzoltó Akadémia vendége, programjukban szerepelt az akadémián zajló képzések megismerése, műszaki-mentési gyakorlatokon való részvétel, illetve a Berlini Tűzoltómúzeum megtekintése.

A következő ötfős szakmai út 2017. március 20-25. között Eisenstadtba, a Burgenlandi Tartományi Tűzoltó Iskolába vezetett, ahol a delegáció tagjai működés közben megtekintették az ún. BrandHázat, azaz gyakorlóházat, illetve Magyarországon nem rendszeresített tűzoltó gépjármű típusokat ismertek meg. Az öt pedagógus szakmai programjának részét képezte a Bécsi Tűzoltóság és Tűzoltómúzeum megtekintése.

A harmadik kiutazás Litvániába irányult, az öt fő 2017. április 24-től 29-ig Litvánia katasztrófavédelmi iskolájának vendége volt, valamint meglátogatta az iskolával közös telephelyen működő katasztrófavédelmi kutatóintézetet is, megismerte a város tűzoltóságait is.

2017. május 21-25-ig intézményünk öt tanára a Vasaa-i Regionális Tűzoltó Szövetség elnökének vendége volt Helsinkiben. A gazdag szakmai program részét képezte Helsinki város Tűzoltási és Mentési iskolájának meglátogatása, egy repülőtéri gyakorlat megtekintése, és a város egyik 6000 fő befogadására alkalmas óvóhelyének megtekintése, a város több tűzoltóságának megismerése.

A KOK 2016. évi ERASMUS+ Programjának fő eredménye, hogy az iskola nemzetközi tevékenysége, az Európai Tűzoltó Iskolák Szövetsége (EFSCA) tagok katasztrófavédelmi iskoláival való együttműködés kiszélesedett, már az előző évi projekt is hozzájárult az intézmény nemzetközi életének felfrissítéséhez (rövid távú cél), az ezévi projekt segítségével már a tanárok csaknem fele részt vehetett külföldi tapasztalatcserében,

Összegzésképpen megállapítható az is, hogy a KOK az ERASMUS+ Programhoz való csatlakozás nélkül aligha lett volna képes nemzetközi szempontból ilyen nagy mértékben megújulni, önerőből semmiképpen sem tudta volna ennyi tanára számára a nemzetközi tapasztalok megszerzését, a nyelvi készségeik nemzetközi porondon való fejlesztését biztosítani. 


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap