Bemutatkozás

770812

Az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet ünnepélyes megalakulásával a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezeti rendszerében működő Katasztrófavédelmi Oktatási Központ számára is új időszámítás kezdődött.

Az Alaptörvény alapján megalkotott új katasztrófavédelmi törvény hatálybalépése a tűzoltóság, a polgári védelem, az iparbiztonság valamennyi szereplője szempontjából meghatározó. A változások elősegítik a védekezés hatékonyságát, fokozzák a biztonságot, veszélyhelyzetben pedig egységessé teszik az irányítást. Ezáltal növekszik a magyar állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának, a gazdaság biztonságos működésének, valamint a kritikus infrastruktúrának a védelme.

Ezek az életminőséget meghatározó változások kihatnak az oktatás-képzés rendszerére is, így iskolánk működésében, oktatási tematikájában is követnünk kell a szabályozást. A kormányzat közbiztonság javítására vonatkozó programjához igazodva az egységes belügyi képzés rendszerében megvalósítva a tűzvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi szakképzés is megújult és folyamatos megújulásban van. Az oktatás-képzés területén komoly lépéseket tettünk, teszünk az egységes moduláris rendészeti képzés kialakítása érdekében.

Megerősödött a képzés rendszere, hiszen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen önálló Katasztrófavédelmi Intézet működik. Reményeinket váltja valóra, hogy megkezdődött egy nyugat-európai színvonalú új Katasztrófavédelmi Oktatási Központ kialakítása is. Az intézmény a tűzoltó, polgári védelmi és iparbiztonsági képzésben - korszerű elhelyezését, technikai eszközparkját tekintve - hosszú távra megoldja majd az alapképzés, továbbképzés, vezetőképzés katasztrófavédelmi feladatait.

Az átalakulás által szabott követelmények folyamatosan új feladatok elé állítják intézményünket. Az új törvényi szabályozással hangsúlyosabbá vált az elvárás felénk: a katasztrófavédelmi szakemberek képzését minél magasabb színvonalon kell végezni. Az országnak szüksége van - és felgyorsult világunkban egyre inkább szüksége lesz - azokra a szakemberekre, akik kellő szaktudással, gyakorlati ismeretekkel felvértezve a tűz- és káreseteket elhárítják, erősítik az iparbiztonságot, és az országot sújtó katasztrófák elleni védekezést szervezik, irányítják.

A KOK feladata tehát összességében nézve változatlan - a beavatkozások sokrétűségéből, veszélyességéből fakadó szakmai feladatokra, kihívásokra válaszolni tudó katasztrófa- és polgári védelmi szakemberek, valamint a modern, nagy értékű technikai eszközöket szakszerűen kezelni képes tűzoltók képzése, felkészítése.

 

Dr. Papp Antal tű. ezredes
főtanácsos, igazgató