Bemutatkozás

Müller Róbert tű. ezredes igazgató

2000. január elsejétől az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet ünnepélyes megalakulásával a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezeti rendszerében működő Katasztrófavédelmi Oktatási Központ számára is új időszámítás kezdődött.

A két jogelőd szervezet, a tűzoltóság és a polgári védelem képzési rendszerének egységesítése mellett a képesítési követelményeket és azok szintjeit új jogszabályi alapokra kellett helyezni. 

Az új katasztrófavédelmi törvény 2012. január 01-i hatálybalépése a tűzoltóság, a polgári védelem, az iparbiztonság valamennyi szereplője szempontjából meghatározó volt, mert az abban megfogalmazott változások elősegítették a védekezés hatékonyságát, fokozták a biztonságot, veszélyhelyzetben pedig egységessé tették az irányítást. Mindezek következtében növekedett a magyar állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága. 

A fent említett jelentős változások természetesen kihatottak az oktatás-képzés rendszerére is, így iskolánk működésében, oktatási tematikájában is követnünk kellett a megváltozott jogszabályi környezet előírásait. A kormányzat közbiztonság javítására vonatkozó programjához igazodva az egységes belügyi képzés rendszerében a tűzvédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági szakképzés rendszere is megújult. Kialakítottuk az egységes moduláris rendészeti képzés struktúráját, amely alapján 2012. szeptemberében megkezdődött a szakemberek új rendszerű felkészítése.

A 2015. évben a Katasztrófavédelem feladatul kapta a kéményseprő-ipari tevékenység ellátását az ország jelentős területére kiterjedően. A szolgáltatási terület nagysága évről-évre nagyobb lesz. A tevékenység ellátásához szükség volt a szakemberképzés bázisának megteremtésére, ezért 2016. évtől új szakcsoport kezdte meg működését, amely a kéményseprő-ipari szakemberek folyamatos képzését biztosítja.

Összességében bővült, megerősödött a képzés rendszere, hiszen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen önálló Katasztrófavédelmi Intézet kezdte meg működését. Ezáltal tanintézetünk, - mint szakképesítést adó intézmény – mellett már lehetőség nyílt főiskolai, egyetemi diploma megszerzésére is a tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági szakterületeken.

A szakmai kihívások folyamatos változásai azonban újabb és újabb feladatok elé állítják intézményünket. A Kormány „Szakképzés 4.0 – „a szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló, 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat előírásainak megfelelve a felnőttképzési rendszerünk átalakításához szükséges jogalkotási folyamatot 2019-ben megkezdtük, amelyet 2020-ra, a jogszabályban meghatározott határidők figyelembevételével befejeztünk. Az előző kilenc év felhalmozott tapasztalatait is figyelembe véve egy átláthatóbb, letisztultabb képzési rendszer kialakításán dolgozunk, melynek egyes elemei már 2021. februárjától alkalmazásra kerültek.

Az új törvényi szabályozással hangsúlyosabbá vált az elvárás felénk: a katasztrófavédelmi szakemberek képzését minél magasabb színvonalon kell végezni. Az országnak szüksége van azokra a szakemberekre, akik kellő szaktudással, gyakorlati ismeretekkel felvértezve a tűz- és káreseteket elhárítják, erősítik az iparbiztonságot, és az országot sújtó katasztrófák elleni védekezést szervezik, irányítják.

A KOK feladata tehát összességében nézve változatlan: a beavatkozások sokrétűségéből, veszélyességéből fakadó szakmai feladatokra, kihívásokra válaszolni tudó katasztrófa- és polgári védelmi szakemberek, valamint a modern, nagy értékű technikai eszközöket szakszerűen kezelni képes tűzoltók képzése, felkészítése.


Müller Róbert tűzoltó ezredes
igazgató

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap