Tartalomjegyzék

Befejeződött a közbiztonsági referensek alapképzése Pécelen

2020. január 14.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénynek megfelelően a polgármestereket a katasztrófák elleni védekezési feladatuk végrehajtásában – katasztrófavédelmi szempontból I., II. veszélyességi osztályba sorolt településeken - a polgármester által kijelölt, központilag felkészített, közbiztonsági referens segíti.

A Fővárosi és Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság esetében a képzés szervezéséért és végrehajtásáért a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK) felelős. 2019. november 25-29. között a KOK Polgári Védelmi és Iparbiztonsági Szakcsoportja végrehajtotta az új fővárosi és pest megyei közbiztonsági referensek alapképzését. A tanfolyamon 19 fő vett részt, 5 fő a Fővárosból, 14 fő Pest megyéből. A képzés keretében a közbiztonsági referensek megismerték feladatrendszerüket, a katasztrófák elleni védekezés szervezeti és irányítási rendszerét, a polgári védelmi feladatokat, iparbiztonsági alapismereteket, valamint az újjáépítéssel és a helyreállítással kapcsolatos feladatokat. A képzést követően 2020. január 07-én mind a 19 fő eredményes vizsgát tett, ami igazolta a képzés szakmaiságát és a közbiztonsági referensek felkészültségét. A vizsga után Horváth Nándor tű. ezredes a pest megyei polgári védelmi főfelügyelő, a vizsgabizottság elnöke adta át a bizonyítványokat a közbiztonsági referensek részére. Az átadást követően Horváth Nándor tű. ezredes, valamint Garaguly István tű. őrnagy a KOK Polgári Védelmi és Iparbiztonsági Szakcsoportjának vezetője kívánt felelősségteljes munkájukhoz sok sikert és eredményes munkát.

Polgári Védelmi és Iparbiztonsági Szakcsoport