Elhunyt Szabó József nyugalmazott tűzoltó alezredes úr (Budapest, 1954.06.28.)

2021. szeptember 21.

Szabó József nyugalmazott tű. alezredes úr a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Műszaki Szakcsoport volt kiemelt főtanára, 2021. szeptember 18-án, hosszan tartó betegség következtében, életének 67. évében elhunyt.

Szabó József nyá. tű. alezredes 1979. október 1-jei hatállyal került a Belügyminisztérium állományába, operatív tiszti beosztást töltött be.  1985. május 1-jével a BM Tűzoltóság Központi Javító Üzemébe került áthelyezésre és művezetőként látta el szolgálati feladatait. Kérelmére, 1986. április 1-jétől a BM Tűzoltó Kiképző Központ Műszaki Szakcsoport állományában tanári feladatokat látott el, majd 1987. szeptember 1-jével Tűzoltótechnikai Műszaki Tanszékre főtanárnak nevezték ki. 1991. július 15-ei hatállyal kérte a hivatásos szolgálati viszonyának megszüntetését és a polgári életben folytatta munkáját. 

1999. március 16-ai hatállyal a Magyar Köztársaság Belügyminisztere kinevezte tűzoltó őrnagy rendfokozattal a BM TOP Tűzoltó Kiképző Intézet hivatásos állományába és a Tűzoltótechnikai Műszaki Tanszék tanára- majd főtanáraként, 2000. január 1-jétől pedig a BM KOK Műszaki Szakcsoport kiemelt főtanáraként látta el feladatait nyugállományba vonulásáig, 2007. december 30-ig.

Iskolai végzettségéből és érdeklődési köréből adódóan magas szintű szakmai tudással rendelkezett a hajtástechnika és a tűzoltó gépjárművek területén. Feladatkörébe tartozóan sok energiát szentelt az oktatott műszaki tananyag és a számítástechnika összekapcsolására. Jellembeli tulajdonságai közül kiemelkedő volt megfontoltsága és jó humorérzéke. Munkatársai, parancsnokai tisztelték, tudását megbecsülték, szakmai munkáját, emberi kvalitásait elismerték.

Eredményes munkájának köszönhetően több alkalommal részesült miniszteri, főigazgatói, illetve parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Szabó József nyugalmazott tű. alezredes úr emlékét kegyelettel őrzi a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ személyi állománya.

A megemlékezés időpontja: 2021. október 15. 15:00-16:00; Helyszín: Lélekhajó Temetkezés 1096 Budapest, Ernő utca 30-34.

A család kérése virág, koszorú helyett, - amennyiben szeretne -, egy apró emlékkővel emlékezés az elhunytra, melyet a végső nyughelyén helyeznek majd el. 

A temetésre -szűk családi körben- egy későbbi időpontban vidéken kerül majd sor.