Száztizenegy újonc tűzoltó kezdi meg a szolgálatot

2023. február 03. 13:19

Ünnepélyes keretek között tettek esküt a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ most kibocsátott újoncai és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztjelöltjei február 3-án. A tűzoltó szakképzésben végzettek kibocsátó ünnepsége és az NKE Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet hallgatóinak tisztjelölti eskütétele a tanulmányok egy szakaszának lezárását, egyúttal a hivatásos lét első fejezetének kezdetét jelenti.

Az ünnepség első mozzanata az eskütétel volt, a fogadalom szövegét Neu Péter Pál hallgató mondta elő. 

Ezt követően ünnepi beszédében dr. Kiss Attila rendőr vezérőrnagy, a Belügyminisztérium rendészeti államtitkári kabinetfőnöke kiemelte, fontos a szilárd értékek képviselete, azok megőrzése, gondozása. Ilyen érték az elkötelezettség, a hazaszeretet, a hűség és a segítő szándék, amelyet, reményei szerint, minden újonc birtokol. Az elöljáró elmondta, „választott hivatásuk nem véletlenül szerepel a foglalkozások népszerűségi listájának élén. Ez jelzi Magyarország bizalmát Önök felé, ez a bizalom pedig olyan erkölcsi tőke, amelyet elődeik teremtettek meg. A feladatuk pedig az, hogy ezt megtartsák és gyarapítsák. Élvezzék ezt a bizalmat, de soha ne tegyék kockára! A technikai eszközök folyamatosan fejlődnek, változnak, de az etikai, erkölcsi alapok változatlanok”. Kiss Attila végezetül megköszönte az oktatók munkáját és a családok támogatását. 

Hallgatói válaszbeszédében Péter Márk tűzoltó őrmester felelevenítette az elmúlt időszak emlékeit, annak a fejlődési folyamatnak az állomásait, amely során valamennyien elhivatott tűzoltóvá váltak. Mint elmondta: „Emberek valódi tragédiáival, fájdalmával, félelmével fogunk találkozni, és valódi segítséget kell nyújtanunk számukra. Ma itt mi mindnyájan ennek tudatában és vállalásával indulunk neki hivatásos tűzoltói életpályánknak.”

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a tűzoltó szakképzésben nyújtott tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért főigazgatói elismerésben részesítette Kalafut Péter tűzoltó őrmestert, Dékány Csaba tűzoltó őrmestert, Solymosi Károly tűzoltó őrmestert és Szabó Dénes tűzoltó őrmestert. 

Az ünnepség a Szózat hangjaival zárult. 

Fotó: Szőke Péter BM OKF


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap