A büntetés-végrehajtás állományának tűzoltói felkészítése a Budapesti Fegyház és Börtönben

2024. február 15. 15:34

2024.02.05. és 2024.02.08. között a KOK Tűzoltási és Mentési Szakcsoportjának szakcsoportvezetője, Kirov Attila tű. alezredes és két kiemelt főtanára Leitner Béla tű. százados és Szirmai István tű. őrnagy tűzoltói feladatokra történő felkészítést tartott a Budapesti Fegyház és Börtön végrehajtói és vezetői állományának a Kozma utcai gyűjtőben.

A felkészítést segítette és a feladatokban közreműködött Ladányi Antal bv. alezredes a Büntetés-végrehatás Gazdasági Ellátó Intézetének tűz- és munkavédelmi vezetője, aki a büntetés-végrehajtás mentő-tűzvédelmének fejlesztése kapcsán egy évtizedes kiváló szakmai kapcsolatot ápol a KOK Tűzoltási és Mentési Szakcsoportjával. 

A büntetés-végrehajtás (a továbbiakban: bv.) dolgozóinak – börtönben (zárkákban) keletkezett tüzek oltásának módszereire, lehetőségeire és füsttel teli térből történő személy-kimentésre való – felkészítésének komoly hagyományai vannak, hiszen 2014-2019 között - együttműködés keretében - a KOK évente több alkalommal oktatta a bv. összevont állományát a Büntetés - végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában. Sajnos 2019-től a Covid19 járvány következményeként megszűntek ezek a felkészítések, de a sikeres képzés lebonyolítására most újra lehetőség nyílt egy négy napos tréning keretében.

Az egynapos felkészítések három részből álltak. Az első részben Kirov Attila tű. alezredes tartott elméleti oktatást az állománynak. A hallgatóság megismerkedett az égéselméleti alapokkal, érintve a tűz fizikai-kémiai tulajdonságait, valamint a biztonságos és számukra elérhető beavatkozási lehetőségeket. Az oktatás témája volt az is, hogy tűz esetén hogyan kell együttműködni a bv. és a tűzoltóság állományának.

A második részben Szirmai István tű. őrgy. a bv. intézményeiben is rendszeresített, környezeti levegőtől független Dräger gyártmányú légzésvédelmi eszközöket mutatott be, kitérve az eszközök technikai paraméterei és üzembe helyezési, használati szabályaira. A bemutatást követően a résztvevők kipróbálták a légzésvédelmi eszközöket. 

A légzők használatának elsajátítása után Leitner Béla tű. szds. vezényletével az eszméletlen személyek mozgatásának és kimentésének technikáit sajátította el az állomány. 

A tréning harmadik részeként az oktatók füstgéppel befüstöltek egy üres zárkát. Az eddig tanultak és a kapott instrukciók szerint a résztvevő állománynak személymentést kellett végrehajtania füsttel telített térből, légzőkészülékben, a fali tűzcsapok védelmében. Természetesen a kimentési feladatokat eszköz nélkül „csupasz kézzel” és különböző segédeszközökkel is végrehajtották. A gyakorlat során a mentendő személyeket és a mentést végzőket is a bv. állománya „játszotta”, hiszen a feladat a zárkában rekedt fogvatartottak kimentése volt.

A tréning jó hangulatban zajlott, a szakmai érdeklődés nagy volt. A résztvevők elmondása szerint „többek lettek” a felkészítés után, és egy valós tűz esetén új képességekkel felvértezve tudják majd ellátni a szükséges feladatoknak. 

Szöveg: Kirov Attila tű.alez.


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap