Ünnepi állománygyűlés május 4. Szent Flórián napja alkalmából

2024. május 03. 13:13

Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékezünk.

„Kérünk, Urunk, Szent Flórián érdemeiért és könyörgésére oltalmazz bennünket minden lelki és testi veszedelem, főként a tűz pusztításai és gonosz vágyaink lelket emésztő lángjai ellen! Krisztus a mi Urunk által! Ámen!”

Hosszú évszázadok óta így imádkoznak az emberek Szent Flóriánhoz. De, miért éppen Szent Flóriánhoz imádkoznak?

Szent Flórián az egyik legnépszerűbb, és leggyakrabban ábrázolt középkori szent. Szobra vagy képe majdnem minden településen megtalálható volt. Az emberek a tűzzel szemben teljes kiszolgáltatottságban éltek minden vagyonuk egy pillanat alatt a lángok martalékává válhatott. Tehát mindennapi életükben szükségük volt egy emberfeletti erővel bíró külső segítségre. Szent Flórián így válhatott bátor viselkedése, önfeláldozása miatt a tűz és vízveszedelem ellen védő szentté. 

Ennek hátterében az állt, hogy tűzoltó volt. Későbbi kínzásakor fáklyával égették, és a legősibb oltó anyagban lelte halálát: vízbe fulladt. Életében és a sírjánál is főképp a tűzesetekkel a tűzoltók, kéményseprők által elszenvedett balesetekhez hasonló eseményekkel kapcsolatos csodák történtek. Személye a tűzoltó munka lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, becsületet, önfeláldozást és segítségnyújtást.

Ünnepi állománygyűlésünkön Szabó Attila tűzoltó alezredes, a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet intézetvezetője köszöntötte a tanintézményben jelenlévőket, miután az intézményünk udvarán lévő Szent Flórián szobornál Vass Zoltán tűzoltó őrnagy úrral, a Tanulmányi Osztály vezetőjével elhelyezték a tanintézet koszorúját.

Az ünnepségen az ünnepi beszédet a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma részéről, Varga-Cserjési Zsófiától hallhattunk, majd ezt követően az elismerés ismertetése következett:

Dr. Góra Zoltán tű. altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Tűzoltóság Napja alkalmából, kiemelkedő munkája elismeréseként pénzjutalom elismerésben részesítette Zsiros Nóra asszonyt, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Polgári Védelmi és Iparbiztonsági Szakcsoport titkárnőjét.

Az elismerés a BM OKF központi ünnepségén került átadásra.

 

Fotó: Molnár Máté László (KOK) - Szőke Péter (BM OKF)


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap