Tűzoltó (tiszti) alapismereti tanfolyam

A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és polgári védelmi képzés irányítását és felügyeletét ellátó minisztériumi hivatali szervezetnél, a felügyelet ellátására kijelölt költségvetési szervnél, az oktatást folytató intézményeknél, valamint a hivatásos tűzoltóságoknál nem szakmai szolgálati beosztásban foglalkoztatottak részére.
 
 
A képzésben való részvétel feltételei:
A belügyminiszter irányítása alá tartozó katasztrófavédelmi szerveknél vagy hivatásos tűzoltóságoknál nem szakmai beosztás betöltése, állam által elismert felsőfokú vagy középfokú végzettség, egészségügyi alkalmasság.
 
 
A tanfolyam tananyagának főbb tananyagelemei (témakörei):
 
Tűzoltási és mentési ismeretek: égés- és oltáselmélet, oltóanyag-ellátás, tűzoltási és műszaki mentési feladatok.
 
Szolgálati és vezetési ismeretek: szolgálati ismeretek, vezetési ismeretek. Tűzmegelőzési alapismeretek: létesítési és használati alapismeretek, igazgatási alapismeretek.
 
Műszaki ismeretek: munkavédelem, tűzoltó szakfelszerelések, védőfelszerelések és védőeszközök, EDR ismeretek, műszaki mentések gépei, tűzoltó gépjárművek, automatikus tűzvédelmi berendezések, katasztrófa és polgári védelmi alapismeretek.
 
A képzés levelező tagozatos formában kerül lebonyolításra, 5 hónapos időtartamban, havi egy hetes berendeléssel, napi 8 tanórában. 
 
A képzés összóraszáma: 180 óra.