Légzésvédő-készülék palacktöltő kompresszor kezelői szaktanfolyam

Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött, a KOK-ban lebonyolításra kerülő műszaki szaktanfolyamok:
 
- tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyam,
- emelőkosaras tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,
- létrás tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,
- tűzoltódaru-kezelői szaktanfolyam,
- cserefelépítmény-hordozó járművek kezelői szaktanfolyam,
- műszaki mentő gépjármű kezelői szaktanfolyam,
- légzésvédő-készülék palacktöltő kompresszor kezelői szaktanfolyam,
- áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam (10 KVA teljesítmény felett)
- mentőcsörlő kezelői tanfolyam (60 kN max. vonóerő felett).
 
Légzésvédő-készülék palacktöltő kompresszor kezelői szaktanfolyam:
 
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
Legalább tűzoltó alaptanfolyami végzettség, tűzoltó II. részszakképesítés, tűzoltó szakképesítés, vagy 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség, a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság, tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami végzettség.
 
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
Termodinamikai ismeretek, kompresszor szerkezettan és biztonságtechnika, levegő tisztaságát ellenőrző készülék, gépkezelés módszere és gyakorlata. Egyéni gépkezelési gyakorlat.
 
A tanfolyam maximális időtartama: 60 óra
 
Közös szabályok a műszaki szaktanfolyamokra vonatkozóan
 
 
A KOK Műszaki Szakcsoportjának valamennyi felsőfokú állami és felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező tanára minden, a katasztrófavédelemnél rendszeresített jármű, gép és gépi berendezés, illetve felszerelés vonatkozásában jogosult elméleti és gyakorlati foglalkozás megtartására és vizsgáztatásra.
Középfokú állami és szakmai végzettséggel rendelkező oktatók ugyanezen berendezések gyakorlati foglalkozásainak megtartására és a vizsgán való
közreműködésre jogosultak.
 
Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött gépcsaládok és géptípusok típusvizsgája:
 
A vizsgára bocsátás feltétele a tanfolyamon való részvétel, a géptípusra vonatkozó gyakorlati idő teljesítése (vizsgára jelentkezéskor az igazolást kötelező leadni). A vizsgára jelentkezőnek rendelkezni kell a 2002. december 31-ig megszerzett, az 57/1997. (X. 21.) BM rendelet előírásainak megfelelő nehézgépkezelői szakképesítéssel (bizonyítvány) és nehézgépkezelő jogosítvánnyal, vagy a 2003. január 1-jét követően megszerzett tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami végzettséggel. A hiányzás nem haladhatja meg a képzési programban meghatározott órakeret 10%-át.
Kiegészítő géptípus vizsga tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött gépcsaládok és géptípusok esetén: a kiegészítő géptípus vizsgájának lebonyolítása a KOK-ban történik.
A géptípus vizsgáztatást a KOK végzi, ahol a vizsgabizottság elnökét a KOK igazgatója bízza meg. A vizsgabizottság elnökének az állam által elismert felsőfokú végzettséggel és felsőszintű szakmai képzettséggel kell rendelkeznie.
A vizsga részei: írásbeli (géptípusnak megfelelő képzési program szerint), szóbeli (a géptípusra vonatkozó szerkezettani, munkavédelmi és biztonságtechnikai ismeretekből), gyakorlati (gépkezelés).
Sikertelen írásbeli vizsgarészt követően a vizsga nem folytatható. Az írásbeli vizsga megfelelt, ha a vizsgázó az összpontszám 50% + 1 pontot elér. A megállapított ponthatárok alapján érdemjegyet kell adni.
A szóbeli és a gyakorlati vizsgán a vizsgázó teljesítményét tantárgyanként és géptípusonként külön-külön érdemjeggyel kell értékelni.
 
A tananyag ismeretének értékelése ötfokozatú lehet:
 
- jeles (5),
- jó (4),
- közepes (3),
- elégséges (2),
- elégtelen (1).
 
A különböző vizsgarészek érdemjegyeinek számtani átlaga alapján, az alábbi kerekítési szabályok alkalmazásával kell meghatározni a vizsgaeredmény minősítését:
 
- 2,00-2,50 között 2 elégséges,
- 2,51-3,50 között 3 közepes,
- 3,51-4,50 között 4 jó,
- 4,51-5 között 5 jeles.
 
Ha a vizsgázó valamely vizsgarészből vagy tananyag egységből (tantárgyból) elégtelen osztályzatot kap, akkor a vizsga eredménytelen. Javítóvizsgát abból a vizsgarészből vagy tananyag egységből (tantárgyból) kell tenni, amelyből elégtelen osztályzat született. Javítóvizsga csak állományilletékes parancsnok javaslatára maximum 3 alkalommal ismételhető. A javítóvizsgát a KOK szervezi előzetes jelentkezés alapján a vizsgát követő 10 napot követően. A javítóvizsga díjköteles.