Hazai és nemzetközi kapcsolatok - 2011.

A külföldi tűzoltó tanintézetekkel eredményes és rendszeres a tapasztalatcsere. Iskolánk 2004-ben kapcsolódott az EFSCA (Európai Tűzoltóiskolák Szövetsége) szakmai munkájához. Ennek jegyében az elmúlt években számos külföldi tűzoltó vendég tartott az iskolánkban előadást és bemutatót. Jó kapcsolatunk egyik eredménye a német tűz- és katasztrófavédelmi iskola által adományozott tűzoltógépjármű, illetve az, hogy iskolánk tagja az EFSCA 5 tagú irányító testületének. 2011. június 7-10. között az Andorrában megszervezett éves közgyűlésen két munkatársunk vett részt, és tartott sikeres előadást.

Szakmai és tudományos tevékenységünk egyik érdemi megnyilvánulása az évenkénti hazai, illetve külföldi szakemberek bevonásával szervezett szakmai konferenciák lebonyolítása. E rendezvényeinken tematikusan dolgoztuk fel a tűzoltó és katasztrófavédelmi képzés főbb kérdéseit, a fejlesztés irányait, a tűzoltó és katasztrófa-elhárítás korszerű technikai hátterét. Az új EU államok tűzoltóiskoláinak vezetőit is nemzetközi konferencia keretében fogadtuk hazánkban.

A tanintézet nemzetközi kapcsolatai az elmúlt időszakban a külföldi tapasztalatszerzésre, és a meglévő partnerekkel való kapcsolatok ápolására összpontosultak. 2011-ben két munkatársunk a Texport Gmbh. meghívására részt vett az ausztriai Welsben megrendezett „Retter” nemzetközi tűzvédelmi kiállításon. A Műszaki Szakcsoport tanára Linzben, a Rosenbauer AG-nél részt vett a BM OKF Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére átadott tűzoltó gépjárművek átvételén, és a kapcsolódó szakmai felkészítésen.

Több nemzetközi delegációt is fogadtunk intézményünkben. 2010-ben dél-koreai delegáció kereste fel iskolánkat, akik a részükre megtartott szakmai előadás útján rövid betekintést nyertek a KOK működésébe. 2011-ben a Lengyel Állami Tűzoltóság kerületi/önkormányzati parancsnokaiból álló küldöttség látogatott hozzánk a Lublini Tartomány tűzoltóparancsnokának vezetésével. Ebben az évben a romániai Hargita Megyei „OLT” Sürgősségi Esetek Felügyelőségének Főfelügyelője, helyettese, valamint 4 települési önkéntes tűzoltóság vezetője kereste fel iskolánkat. A delegációk szakmai előadást hallhattak, majd megtekintették az intézményt.

Évek óta jó viszonyt ápolunk egyes szomszédos országok katasztrófavédelmi és tűzoltó iskoláival. Egy kollégának lehetőséget kapott a Szlovén Tűzoltóiskolában a zárt téri tüzek veszélyeit és az azok elleni védekezés lehetőségeit bemutató nemzetközi felkészítésen való részvételre.

A kapcsolatrendszer bővítése jegyében 2011-ben kezdeményező lépéseket tettünk a romániai Pavel Zágánescu Tűzoltóiskola irányába. 

 

KatasztrófavédelemKatasztrófavédelem Katasztrófavédelem
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap