Hazai és nemzeközi kapcsolataink - 2012

Tanintézetünk több hazai tanintézettel és intézménnyel tart kapcsolatot. A tanárok a napi képzési feladatokon túl részt vesznek más rendvédelmi és polgári szerveknél, létesítményeknél a tűz- és polgári védelmi ismeretek oktatásában. Tanáraink aktív és megbecsült előadói hazai és külföldi konferenciáknak.


A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ nemzetközi kapcsolatainak egyik jelentős területe az EFSCA (Európai Uniós Országok Tűzoltó Iskoláinak Szövetsége) tagságból eredő feladatok, illetve az ebből fakadó lehetőségek kihasználása.
 
Az EFSCA rendes éves konferenciáját 2012. május 29-június 1. között rendezte meg Lettország. A 2011-es konferencia úgy határozott, hogy a résztvevő tagállamok iskolái projektek kidolgozásával teszik gyakorlatiasabbá az információcserét. Ennek keretében a KOK az ausztriai és a litván tűzoltóképző intézményekkel közösen az önkéntes tűzoltóképzés rendszerének összehasonlító elemzését kapta feladatul. A 2013. évi EFSCA konferenciára, mely Fehér-Oroszországban lesz, az említett két országgal közösen kidolgozzuk és összehasonlítjuk az önkéntes tűzoltóképzés helyzetét országainkban.
 
 
Tanintézetünkben támogatjuk, hogy iskolánk tanárai számára minél több külföldi tapasztalatcserére nyíljon lehetőség. Erre jó példa volt 2012. július 16–28. között Németországban megtartott BBK 4. Polgári Védelmi Nyári Akadémia, melyen egyik kollégánk is részt vett és megismerte a német katasztrófavédelem működését, hatékony válságkezelését.

 
A 2012-es év a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma életében sok változást hozott. Új vezetése felélénkítette a kapcsolatot a Bécsi Tűzoltó Múzeummal, és decemberben egy látogatás alkalmával további együttműködés, közös kiállítás lehetőségét vázolták fel a jövőre nézve
A Rosenbauer és Magirus cégekkel Szaktechnika Alkalmazási Szakcsoportunk élő kapcsolata továbbra is jól működik. Tavaly a Borsodchem létesítményi tűzoltóságán (Kazincbarcika) és a FER Tűzoltóságon (Szászhalombatta) történt gépjármű átadás. A Liebherr GmbH darugyártó cég képviselője is tartott előadást tanárainknak.
 
A német Hanns-Seidel Alapítvány 1990-ben alakult azzal a céllal, hogy elősegítse a nemzetközi integrációs folyamatokat szakmai és politikai téren. A budapesti iroda regionális képviselője Ulrich Kleppmann úr meglátogatta intézményünket 2012 áprilisában. A felek megbeszélték a jövőbeni együttműködés lehetőségeit is.
 
Oktatási intézményünk a nehéz gazdasági helyzethez igazodva gondosan tervezi nemzetközi kapcsolatainak továbbfejlesztését. Céljaink között szerepel a román Pavel Zaganescu Tiszthelyettes képző tűzoltó iskolával kapcsolatos együttműködés megalapozása, valamint további kapcsolatfelvételre törekszünk elsősorban a szomszédos országokkal.
 
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap