2.2.4. Tűzvizsgáló tanfolyam

Képzés célja: tűzvizsgálatot végzők felkészítése a tűzvizsgálati eljárás lefolytatására

Bemeneti feltételek: felsőfokú állami és szakmai végzettség és hivatásos tiszti beosztás betöltése

Időtartam:72 óra