5.8. Műszaki mentő gépjármű kezelői szaktanfolyam

Képzés célja: résztvevők ismerjék meg a műszaki mentő gépjármű technikai jellegzetességeit, a beépített és málházott berendezések, gépek és eszközök felépítésének illetve működésének sajátosságait.. Tanulják meg a kezelés elméleti és gyakorlati fogásait.

Bemeneti feltételek: legalább alapszintű tűzoltó szakmai képesítés, egészségügyi alkalmasság

Időtartam: 72 óra