Látványos tűzoltási gyakorlat Hatvan-Nagygombosban

2021. április 30.

2021. 04. 28-án a KOK Tűzoltási és Mentési Szakcsoportja rendhagyó tűzoltási gyakorlatot tartott a KOK képzésén résztvevő Tűzoltó Szerparancsnok szakasz és az Atomerőmű Tűzoltóság (ATOMIX) állományával közösen. A gyakorlatot a KOK Hatvan-nagygombosi Gyakorló Bázisán hajtottuk végre. Az eseményt már 2020-ban tervezte a KOK az Atomerőmű Tűzoltósággal, de a vírushelyzet miatt csak most vált lehetővé a megszervezése.

A gyakorlat célja egy 100 m2 felületű feltételezett nyílt gázolajtároló medence tűzoltási feladatainak különböző tűzoltási módszerekkel történő gyakorlása illetve személygépjármű tüzek oltási feladatainak végrehajtása volt egy csapatpróbán lévő speciális tűzoltótakaró segítségével.

A medence tűzoltási feladatait a KOK Tűzoltási és Mentési Szakcsoport oktatóinak irányításával és felügyeletében a szerparancsnok szakasz és az Atomerőmű Tűzoltóság kijelölt állománya végezte az Atomerőmű tűzoltóság új Man BM HEROS ULF különleges kombinált tűzoltó járműjével –annak kipróbálása, tesztelése céljából– valamint a KOK oktatási feladataihoz rendelt két 4000-es gépjárműfecskendőjével (Mercedes TLF 4000 AT és AT2).  A gyakorlat vezetője Kirov Attila tű. alezredes a KOK Tűzoltási és Mentési Szakcsoport szakcsoportvezetője volt. 

A gyakorlat első felében a gyakorlóbázis 100 m2–es égető medencéjének oltási feladatait hajtották végre a résztvevők. A medencébe töltött és meggyújtott nagymennyiségű gázolaj és benzin keverékének különböző módszerekkel történő eloltása három oltási körben valósult meg.

Első körben az Atomerőmű Tűzoltóság különleges oltójárművének porágyújával történt az oltás, két gépjárműfecskendőről szerelt védő vízsugár biztosításával. A porroham sikeres volt: megközelítőleg 20 méter távolságról 1,5 perc alatt 750 kg por kilövésével. 

A második körben az Atomerőmű Tűzoltóság tűzoltó járművének habvízágyújával, védő vízsugarak biztosítása mellett történt a medence oltása. Az égő medence betakarása 1 perc alatt megvalósult a jármű RM35-ös monitorjának segítségével. 

A harmadik körben kézi (szerelt) oltóeszközökkel: habsugarakkal és védő vízsugarakkal, majd porpisztolyokkal történt a medence oltása.  Az oltás a harmadik körben is sikeresen megtörtént. 

Az oltási feladatok mellett, a második és harmadik oltási körben az tűzoltás megkezdése előtt, az intenzív hőterhelésnek kitett zónából (medence széle) hordók kimentését gyakorolta a végrehajtó állomány. A feltételezett veszélyes hordó tűz pereméről történő eltávolítása után indulhatott csak az égő medence betakarása habbal.

A közvetlen oltási és mentési feladatokat a résztvevők teljes bevetési védőruhában és légzőkészülékben hajtották végre.

A gyakorlat második felében egy égő személygépkocsi oltásának új módszerét próbálta ki a résztvevő állomány. A lángoló személygépjárművet egy a KOK-nál csapatpróbán lévő speciális tűzoltótakaró segítségével oltották el úgy, hogy a takaró égő gépjárműre történő szakszerű felvitele után 20 percig folyamatosan vizsgálták a tűz izolációját, a takaró állapotát, a környezet és a gépjármű hőmérsékletének alakulását. A takaró használata előre megszerelt védő vízsugarak védelmében történt. A takaró a tűz terjedését megakadályozta, a füstterjedést minimalizálta és a tűz intenzitását is csökkentette, de eltávolítását követően a jármű magjában megmaradt több száz fokos hőmérséklet miatt a jármű teljes eloltását és környezeti hőmérsékletre történő visszahűtését végre kellett hajtani.

A gyakorlatot elöljáróként megtekintette Ördög István tű. alezredes az OKF Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont főosztályvezetője és Müller Róbert tű. alezredes a KOK oktatási igazgató-helyettese. Szakmai elöljáróként jelen volt az OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzoltósági Főosztályáról Sándor László tű. alezredes a Tűzoltósági Főosztály főosztályvezető-helyettese és Vinkó Kornél tű. őrnagy a Tűzoltósági Főosztály kiemelt főelőadója, jelen volt továbbá Bán Attila tű. ezredes a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője és Pesztericz Rajmund az Atomerőmű Tűzoltóság parancsnoka. 

A gyakorlatot mind az elöljárók mind pedig a résztvevők sikeresnek, szakmailag hasznosnak ítélték. 

Szöveg: Kirov Attila tű. alezredes

Fotó: Molnár Máté - KOK