Nyelvi képzés a KOK-on

2021. május 17.

Februártól szakmai idegen nyelvet is tanulnak a tűzoltó képzésben részt vevők!

A szakképzési rendszer átalakulása magával hozta a lehetőségét annak, hogy a jelen kori hétköznapok igényeinek megfelelően alapszintű segítségnyújtáshoz szükséges idegen nyelvtudással ruházzuk fel a megújult tűzoltó képzés résztvevőit, tovább emelve a magyar tűzoltó képzés színvonalát és segítve a beavatkozások gördülékenységét. 

 

Ezt a hatalmas előrelépést a KOK Nyelvi Szakcsoportjának, valamint a Tűzoltási és Mentési Szakcsoport kollégáinak köszönhetjük, akik példás együttműködéssel, bizonyítva elhivatottságukat a minőségi szakmai képzés iránt, ismét tanúbizonyságot tettek a vonulós állomány iránti tiszteletről, a szakma iránt érzett alázatról.  A képzés megálmodói és kivitelezői Takács Gerda, Dávid Eszter, Kirov Attila tű. alezredes és Szirmai István tű. őrnagy voltak.

 

A tananyagfejlesztés célja az volt, hogy a beavatkozó állomány spontán módon tudjon kommunikálni idegen anyanyelvűekkel a káreset helyszínén, kapcsolatot kialakítani anélkül, hogy ez bármely félben feszültséget keltene.

A szerkesztő csapat hat hónap alatt jutott el az első gondolattól addig, hogy a szóbeli kommunikációs készségek fejlesztésére fókuszáló, szakmai, angol és német differenciáló tankönyvei lektorálva, nyomdakész állapotban komplett tanári háttéranyaggal, fennakadások nélkül működő online felülettel, az új, februárban indult képzésben rendelkezésre álljon többlettudást és magabiztosságot adva hallgatóinknak.

 

A differenciálás lehetővé teszi azt, hogy az eltérő életkorú, különböző tanulási stílussal rendelkező hallgatók egy esetleges újabb veszélyhelyzet esetén egy zárt, online tanulási csoportban, differenciáltan fejlesszék magukat arra az alapvető tudásszintre, amivel kárhelyszínen képesek lényegre törően és pontosan kommunikálni külföldi sérültekkel. 

 

Azon túl, hogy a hallgatók képessé válnak nagyon egyszerű szakmai beszélgetésre idegen nyelven, segítséget kapnak ahhoz is, hogy a tanfolyam elvégzése után megszerzett nyelvtudásukat szinten tartsák, illetve segítséget kapjanak annak fejlesztésére. Ez azt jelenti, hogy örökös díjmentes hozzáférést kapnak az online felületen tárolt interaktív gyakorló tartalomhoz, bármikor kérdezhetnek tanáraiktól. 

A programot kidolgozó munkatársaink mindenre gondoltak. Leendő kollégáink a tanfolyam végeztével magukkal visznek egy strapabíró kisokost is szükség esetére, ami elfér a tűzoltó védőruha egyik zsebében, riasztáskor gyorsan átfutva képbe helyezik magukat. 

 

Bár nem vagyunk már gyerekek, a tankönyv és az interaktív felület mégis nagyon kedvesen és érdekesen, emberközeli módon mutatja be a vonulós tűzoltók életét, ami azoknak is kedvet és motivációt ad a nyelvtanulásra, akik eddig esetleg hadilábon álltak ezzel.