Belső képzések

Rendvédelmi alapozó képzés

 • Képzés célja: A képzés célja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományába történő kinevezés érdekében a szervezet szabályzóinak, normáinak, működésének megismerése és hagyományai szerinti helyes és szabályos viselkedés és alaki szabályok elsajátítása.
 • Bemeneti feltételek:
  • alapfokú iskolai végzettség, illetve Katasztrófavédelmi tisztképző végzettség esetén felsőszintű állami végzettség,
  • egészségügyi alkalmasság,
  • tervezett, vagy fennálló hivatásos szolgálati jogviszony
 • Időtartam: 105 óra

Katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam

 • Képzés célja: katasztrófavédelmi szervnél nem szakmai beosztást betöltők felkészítése a szervezetben történő munkavégzésre.
 • Bemeneti feltételek:
  • legalább középfokú állami végzettség,
  • katasztrófavédelmi szervnél betöltött nem szakmai beosztás.
 • Időtartam: 95 óra

Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer (EDR) tanfolyam

 • Képzés célja: Olyan kezelők képzése, akik az EDR felépítését és működési jellegzetességét ismerve képesek a diszpécser munkaállomás önálló és szakszerű kezelésére. Ismerik, valamint alkalmazni tudják az EDR diszpécser munkahely biztonsági ismereteit.
 • Bemeneti feltételek:
  • középfokú iskolai végzettség,
  • egészségügyi alkalmasság,
  • hivatásos szolgálati jogviszony.
 • Időtartam: 17 óra

Műveletirányító tanfolyam

 • Képzés célja: A műveletirányító tanfolyami képzés a katasztrófavédelem területén legalább középszintű szakmai végzettséggel rendelkező hivatásos állomány szakmai felkészítését biztosítja a műveletirányítás területén.
 • Bemeneti feltételek:
  • érettségi,
  • legalább középszintű szakmai végzettség,
  • Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer Diszpécser-munkaállomás kezelői végzettség,
  • hivatásos szolgálati jogviszony.
 • Időtartam: 36 óra

Műveletirányító referens tanfolyam

 • Képzés célja: A műveletirányító referens képzés a katasztrófavédelem területén szakmai beosztásban foglalkoztatott állomány középszintű szakmai felkészítését biztosítja a műveletirányítás területén. A beosztás betöltése esetén középfokú szakmai képesítésnek minősül.
 • Bemeneti feltételek:
  • érettségi,
  • legalább alapszintű tűzoltó szakmai végzettség,
  • a szakmai végzettség megszerzésétől számított legalább 2 éves szakmai gyakorlat, melybe csak a tűzoltási és műszaki mentési, vagy műveletirányítói munkakörben eltöltött idő számít bele,
  • hivatásos szolgálati jogviszony.
 • Időtartam: 274 óra

Tűzvizsgáló tanfolyam

 • Képzés célja: A képzés célja olyan tűzvizsgálói képességek kialakítása, amellyel a résztvevők képesek lesznek önállóan végrehajtani és irányítani a tűzvizsgálat teljes folyamatát.
 • Bemeneti feltételek:
  • állam által elismert felsőfokú végzettség,
  • felsőszintű tűzvédelmi végzettség,
  • tűzvédelmi területen eltöltött legalább 3 év gyakorlat,
  • a felsőszintű szakmai végzettség megszerzését követően tűzvédelmi területen eltöltött legalább 1 év gyakorlat.
 • Időtartam: 72 óra

Tűzoltásvezető I. tanfolyam

 • Képzés célja: olyan tűzoltásvezetői képességek kialakítása, amellyel a résztvevők az I. kiemelt riasztási fokozatig képesek lesznek önállóan, felette részirányítóként, végrehajtani a tűzoltás-, műszaki mentésvezetői feladatkört. Ismerik, valamint alkalmazni és meghatározni tudják a munkavégzés biztonsági szabályait.
 • Bemeneti feltétel:
  • középfokú iskolai végzettség,
  • tűzoltó szakképesítés vagy annak megfelelő, a 9/2015. (III.25.) BM rendeletben elismerhető alapszintű szakmai képesítés
  • 5 éves mentő tűzvédelmi gyakorlat az előírt szakmai végzettség megszerzését követően,
  • egészségügyi alkalmasság.
 • Időtartam: 40 óra 

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) parancsnoki felkészítő tanfolyam

 • Képzés célja: A képzés célja olyan parancsnoki képességek kialakítása, amellyel a résztvevők képesek lesznek önállóan, végrehajtani a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányítását, és azon keresztül a tűzoltás, műszaki mentés, kárfelszámolás, beavatkozás vezetését.
 • Bemeneti feltételek:
  • állam által elismert felsőfokú végzettség,
  • felsőszintű tűzvédelmi végzettség,
  • 3 éves tűzoltásvezetői gyakorlat,
  • egészségügyi alkalmasság,
  • KMSZ tagja, vagy a képzés elvégzését követően oda tervezett.
 • Időtartam: 76 óra

Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) képzés

 • Képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők legyenek képesek a KML feladatrendszerében meghatározottak teljesítésére, szakfeladatuk ellátására.
 • Bemeneti feltételek:
  • érettségi,
  • legalább Katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam, vagy 40 órás tűzoltó végzettség,
  • II. kategóriájú egészségügyi alkalmasság,
  • hivatásos szolgálati jogviszony.
 • Időtartam: 168 óra

Önkéntes Tűzoltó Egyesület mentor felkészítő tanfolyam

 • Képzés célja: a mentori tevékenységet ellátók speciális felkészítése az egységes szakmai elvek szerinti mentori munka szakszerű ellátására.
 • Bemeneti feltételek:
  • katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagja,
  • legalább alapfokú tűzoltó szakmai képesítés és legalább 5 éves mentő-tűzvédelmi tapasztalat
 • Időtartam: 21 óra

Veszélyesáru közúti szállítási (ADR) katasztrófavédelmi ellenőr képzés

 • Képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők szerezzék meg az ismereteket a veszélyesáruk közúti szállításának szabályairól, valamint az ellenőrzésekhez kapcsolódó katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtásáról.
 • Bemeneti feltételek:
  • érettségi,
  • egészségügyi alkalmasság,
  • hivatásos szolgálati jogviszony.
 • Időtartam: 74 óra

Veszélyesáru vasúti szállítási (RID) katasztrófavédelmi ellenőr képzés

 • Képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők szerezzék meg az ismereteket a veszélyesáruk vasúti szállításának szabályairól, valamint az ellenőrzésekhez kapcsolódó katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtásáról.
 • Bemeneti feltételek:
  • érettségi,
  • veszélyesáru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri bizonyítvány, vagy ADR ügyintézői OKJ-s bizonyítvány,
  • hivatásos szolgálati jogviszony.
 • Időtartam: 24 óra

Veszélyesáru légi szállítási (ICAO) katasztrófavédelmi ellenőr képzés

 • Képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők szerezzék meg az ismereteket a veszélyesáruk légi szállításának szabályairól, valamint az ellenőrzésekhez kapcsolódó katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtásáról.
 • Bemeneti feltételek:
  • érettségi
  • veszélyesáru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri bizonyítvány, vagy ADR ügyintézői OKJ-s bizonyítvány,
  • hivatásos szolgálati jogviszony.
 • Időtartam: 24 óra

Veszélyesáru belvízi szállítási (ADN) katasztrófavédelmi ellenőr képzés

 • Képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők szerezzék meg az ismereteket a veszélyesáruk belvízi szállításának szabályairól, valamint az ellenőrzésekhez kapcsolódó katasztrófavédelmi hatósági feladatok végrehajtásáról.
 • Bemeneti feltételek:
  • érettségi
  • veszélyesáru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri bizonyítvány, vagy ADR ügyintézői OKJ-s bizonyítvány,
  • hivatásos szolgálati jogviszony.
 • Időtartam: 26 óra

Tengeri veszélyesáru-szállítási (IMDG) ismeretek veszélyesáru-szállítási (VÁSZ) ellenőrök részére

 • Képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők részletesebb ismereteket szerezzenek a veszélyesáruk tengeri szállításának alapvető szabályairól, így a veszélyesáru-szállítással kapcsolatos hatósági ellenőrzések során hatékonyabban tudják ellenőrizni a multimodális szállítások során a tengeri szállítással is érintett veszélyesárukat, beleértve a szállításukhoz kapcsolódó alágazat-specifikus dokumentumokat is.
 • Bemeneti feltételek:
  • érettségi,
  • veszélyesáru-szállítási katasztrófavédelmi ellenőr képzés (ADR, RID vagy ADN ellenőr), vagy ADR ügyintéző végzettség, vagy veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadói képesítés (ADR vagy RID vagy ADN szállítási ágazatra vonatkozóan),
  • hivatásos szolgálati jogviszony.
 • Időtartam: 26 óra

Mentőzsák mentor képzés

 • Képzés célja: A képzés célja olyan mentorok képzése, akik fel tudják készíteni a tűzoltókat a leesés elleni védőeszközök használatára és az ezekkel végzett mentések végrehajtására.
 • Bemeneti feltételek:
  • alapfokú iskolai végzettség,
  • Tűzoltó II. részszaképesítés, vagy Tűzoltó I. szakképesítés, vagy Tűzoltó szakképesítés
  • egészségügyi alkalmasság,
  • hivatásos szolgálati jogviszony, önkormányzati-, vagy főfoglalkozású létesítményi tűzoltói munkaviszony.
 • Időtartam: 32 óra

Munkavédelmi képviselő alapképzés

 • Képzés célja: A munkavédelmi képviselők felkészítése annak érdekében, hogy meggyőződhessen a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, különösen: a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról; az egészség megóvására, valamint a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról; a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítésről.
 • Bemeneti feltételek: -
 • Időtartam: 16 óra

Munkavédelmi képviselő továbbképzés I.

 • Képzés célja: A munkavédelmi képviselők továbbképzése annak érdekében, hogy meggyőződhessen a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, különösen: a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról; az egészség megóvására, valamint a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról; a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítésről.
 • Bemeneti feltételek:
  • munkavédelmi képviselő alapképzés.
 • Időtartam: 8 óra

Hatósági kiegészítő képzés

 • Képzés célja: A képzés célja a katasztrófavédelem szervezetén belül hatósági, iparbiztonsági szakterület feladatainak végrehajtására történő felkészítés.
 • Bemeneti feltételek:
  • vegyészmérnök alap- és mesterszak (okleveles vegyészmérnök vagy,
  • vegyész alap- és mesterszak (okleveles vegyész) vagy,
  • biomérnök alap- és mesterszak (okleveles biomérnök) vagy, felsőfokú jogász végzettség
  • katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam
 • Időtartam: 108 óra

(Az egyes képzésekhez tartozó képzési programok a KOK Tanulmányi Osztályán, előzetes időpont egyeztetés után megtekinthetők!)

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap