Belső képzések

Rendvédelmi alapozó képzés

 • Képzés célja: A képzés célja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományába történő kinevezés érdekében a szervezet szabályzóinak, normáinak, működésének megismerése és hagyományai szerinti helyes és szabályos viselkedés és alaki szabályok elsajátítása.
 • Bemeneti feltételek: alapfokú iskolai végzettség, tervezett, vagy fennálló hivatásos szolgálati jogviszony
 • Időtartam: 105 óra
 • Képzési program: a KOK Tanulmányi Osztályán előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.

Katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam

 • Képzés célja: katasztrófavédelmi szervnél nem szakmai beosztást betöltők felkészítése a szervezetben történő munkavégzésre.
 • Bemeneti feltételek: legalább középfokú állami végzettség és katasztrófavédelmi szervnél betöltött nem szakmai beosztás
 • Időtartam: 95 óra

Műveletirányító referens tanfolyam

 • Képzés célja: A tanfolyamot lezáró vizsgával megszerzett képesítés feljogosít a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél műveletirányító referens beosztás betöltésére. A képesítés csak és kizárólag műveletirányító referens beosztás betöltésére középszintű szakmai végzettségnek minősül.
 • Bemeneti feltételek: középfokú iskolai végzettség (érettségi), hivatásos katasztrófavédelmi szervnél betöltött hivatásos szolgálati viszony, legalább alapszintű tűzoltó szakmai végzettség, a szakképesítés megszerzésétől számított legalább 2 éves szakmai gyakorlat, melybe csak a tűzoltási és műszaki mentési, vagy műveletirányítói munkakörben eltöltött idő számít bele
 • Időtartam: 280 óra

Tűzvizsgáló tanfolyam

 • Képzés célja: tűzvizsgálatot végzők felkészítése a tűzvizsgálati eljárás lefolytatására
 • Bemeneti feltételek: felsőfokú állami és felsőszintű tűzvédelmi szakmai végzettség, valamint a felsőszintű tűzvédelmi szakmai végzettség megszerzését követően legalább 3 év tűzvédelem területén eltöltött gyakorlati idő
 • Időtartam:70 óra

Tűzoltásvezető I. tanfolyam

 • Képzés célja: ideiglenes felkészítés az alapvető tűzoltásvezetői, mentésvezetői feladatok biztonságos és szakszerű irányítására, az egységes szakmai elvek használatára.
 • Bemeneti feltételek: az alapszintű tűzoltó szakmai végzettség megszerzését követően 5 éves mentő tűzvédelmi gyakorlat.
 • Időtartam: 36 óra

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) parancsnoki felkészítő tanfolyam

 • Képzés célja: A katasztrófavédelmi műveleti szolgálatok vezetőinek felkészítése szakmai feladataik ellátására.
 • Bemeneti feltételek: a KMSZ állományába tartozó, vagy oda tervezett beosztás, felsőfokú tűzvédelmi, tűzoltó végzettség, és tűzoltási és mentési szakmai területen szerzett parancsnoki tapasztalat
 • Időtartam: 72 óra

Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) tanfolyam

 • Képzés célja: a kezelők felkészítése a speciális szakfelszerelések és technológiák alkalmazására, szakfeladatok ellátására.
 • Bemeneti feltételek: középfokú állami végzettség, I. kategóriájú egészségi alkalmasság, legalább alapfokú szakmai végzettség
 • Időtartam: 75 óra tanintézeti képzés és 42 óra területi gyakorlat

Önkéntes Tűzoltó Egyesület mentor felkészítő tanfolyam

 • Képzés célja: a mentori tevékenységet ellátók speciális felkészítése az egységes szakmai elvek szerinti mentori munka szakszerű ellátására.
 • Bemeneti feltételek: katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú tagja, legalább alapfokú tűzoltó szakmai képesítés és legalább 5 éves mentő-tűzvédelmi tapasztalat
 • Időtartam: 21 óra

Veszélyes áru szállítási katasztrófavédelmi ellenőr képzés

Katasztrófavédelmi (közúti) veszélyes áru szállítási ellenőr (ADR)

 • Képzés célja: felkészíteni a résztvevőket a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó katasztrófavédelmi ellenőri szakfeladatok ellátására.
 • Bemeneti feltételek: hivatásos szolgálati jogviszony, legalább érettségi bizonyítvány
 • Időtartam: 72 óra + vizsga

Katasztrófavédelmi (vasúti) veszélyes áru szállítási ellenőr (RID)

 • Képzés célja: felkészíteni a résztvevőket a veszélyes áruk vasúti szállítására vonatkozó katasztrófavédelmi ellenőri szakfeladatok ellátására.
 • Bemeneti feltételek: legalább érettségi bizonyítvány, hivatásos szolgálati jogviszony, veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri bizonyítvány, vagy ADR ügyintézői OKJ-s bizonyítvány
 • Időtartam: 24 óra + vizsga

Katasztrófavédelmi (belvízi) veszélyes áru szállítási ellenőr (ADN)

 • Képzés célja: felkészíteni a résztvevőket a veszélyes áruk belvízi szállítására vonatkozó katasztrófavédelmi ellenőri szakfeladatok ellátására.
 • Bemeneti feltételek: legalább érettségi bizonyítvány, hivatásos szolgálati jogviszony, veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri bizonyítvány, vagy ADR ügyintézői OKJ-s bizonyítvány
 • Időtartam: 24 óra + vizsga

Katasztrófavédelmi (légi) veszélyes áru szállítási ellenőr (ICAO)

 • Képzés célja: felkészíteni a résztvevőket a veszélyes áruk légi szállítására vonatkozó katasztrófavédelmi ellenőri szakfeladatok ellátására.
 • Bemeneti feltételek: legalább érettségi bizonyítvány, hivatásos szolgálati jogviszony, veszélyes áru közúti szállítási katasztrófavédelmi ellenőri bizonyítvány, vagy ADR ügyintézői OKJ-s bizonyítvány
 • Időtartam: 24 óra + vizsga

Tengeri veszélyesáru-szállítási (IMDG) ismeretek veszélyesáru-szállítási (VÁSZ) ellenőrök részére

 • Képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők részletesebb ismereteket szerezzenek a veszélyes áruk tengeri szállításának alapvető szabályairól, így a veszélyesáru-szállítással kapcsolatos hatósági ellenőrzések során hatékonyabban tudják ellenőrizni a multimodális szállítások során a tengeri szállítással is érintett veszélyes árukat, beleértve a szállításukhoz kapcsolódó alágazat-specifikus dokumentumokat is.
 • Bemeneti feltételek: legalább érettségi bizonyítvány, hivatásos szolgálati jogviszony, Veszélyesáru-szállítási katasztrófavédelmi ellenőr képzés (ADR, RID vagy ADN ellenőr); vagy ADR ügyintéző végzettség vagy veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadói képesítés (ADR vagy RID vagy ADN szállítási ágazatra vonatkozóan)
 • Időtartam: 26 óra + vizsga