Erasmus Plus - 2015

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 2015-ben sikeresen pályázott az Európai Unió ERASMUS PLUS mobilitási programjába „Tűzoltóképzés módszertani megújulása Magyarországon” projektjével.

Katasztrófavédelem

A tanintézmény összesen 3 európai országba, 5 intézménybe 6 kiutazást nyert. A munkatársak mobilitására vonatkozó pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében. A projekt időtartama egy év. A szakmai tanulmányutak során a kiutazó kollégák megismerkednek az adott ország (Ausztria, Németország, Törökország) tűzoltó és a katasztrófavédelmi szakemberek kiképzésének struktúrájával, képzési tartalmaival, a Magyarországon nem rendszeresített eszközök használatával. Az ötnapos tanulmányutak végeztével a kiutazóknak be- és elszámolási kötelezettsége van, tapasztalataikat különböző fórumokon (konferenciák, nyomtatott sajtó) osztják meg.

A mobilitási pályázat hozzájárul a képzés minőségének javításához, támogatja az oktatók idegen nyelvi és szakmai fejlődését, megerősíti az együttműködést a külföldi tűzoltóképző- tanintézményekkel, hosszú távon hozzájárul a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítéséhez. 

Katasztrófavédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap