Tűzoltótechnika kezelői alaptanfolyam

A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
Legalább tűzoltó alaptanfolyami végzettség, tűzoltó II. részszakképesítés, tűzoltó szakképesítés vagy 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség, a tűzoltótechnika-kezelői tanfolyamhoz kötött adott gép, gépi berendezés és gépjármű kezeléséhez szükséges egészségügyi alkalmasság, legalább egy év készenléti szolgálatban eltöltött idő.
 
A tanfolyam tananyagának főbb tananyag egységei (tantárgyai):
Munkavédelem és biztonságtechnika, hajtástechnika, motor- és gépjárműismeret, elektrotechnika és irányítástechnika.
 
A tanfolyam maximális időtartama: 120 óra
 
A tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami vizsga a tanintézetben, vizsgabizottság előtt történik. A vizsgabizottság 3 főből, 1 elnökből és 2 tagból áll. Az elnököt a BM OKF, a 2 tagot a KOK jelöli ki. A vizsgabizottság elnökének és tagjainak az állam által elismert felsőfokú végzettséggel és felsőszintű szakmai képzettséggel kell rendelkeznie. A vizsgára bocsátás feltétele a tanfolyamon való részvétel, a hiányzás nem haladhatja meg a képzési programban meghatározott órakeret 10%-át.
A vizsga részei: írásbeli, szóbeli (az alaptantárgyak - tananyag egységek - elméleti ismereteiből).
 
Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött, a KOK-ban lebonyolításra kerülő műszaki szaktanfolyamok:
 
- tűzoltótechnika kezelői alaptanfolyam,
- emelőkosaras tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,
- létrás tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,
- tűzoltódaru-kezelői szaktanfolyam,
- cserefelépítmény-hordozó járművek kezelői szaktanfolyam,
- műszaki mentő gépjármű kezelői szaktanfolyam,
- légzésvédő-készülék palacktöltő kompresszor kezelői szaktanfolyam,
- áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam (10 KVA teljesítmény felett)
- mentőcsörlő kezelői tanfolyam (60 kN max. vonóerő felett).