Közbiztonsági referens

A képzés megnevezése: Közbiztonsági Referens képzés

A képzés végrehajtásának jogi háttere
  • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény,
  • 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról,
  • 6/2012. számú főigazgatói utasítás a közbiztonsági referensek tanfolyamszerű felkészítéséről, minősítéséről, munkájuk szakirányításáról, valamint munkaokmányaikról,
  • a 6/2012. számú BM OKF főigazgatói intézkedés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Humán Szabályzatának kiadásáról szóló 63/ 2011. sz. főigazgatói intézkedés módosításáról,
  • 62/2011.(XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól,
  • a felnőttképzésről szóló 2001.évi CI. törvény,
  • a szakképzésről szóló 2011.évi CLXXXVII törvény,
  • a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeikről és szakmai képzéseikről szóló 10/2008 (X.30.) ÖM rendelet

A képzés által végezhető feladatkör

A tanfolyam eredményes elvégzése feljogosít a települési védekezés tervezési és szervezési feladatainak ellátására, a védekezés teendőit elrendelő döntések előkészítésére és megvalósításuk koordinálására, illetve a kárfelmérések és a kapcsolódó ellenőrzések végrehajtására.


A képzésben való részvétel feltételei

Legalább középfokú állami iskolai végzettség, köztisztviselői jogviszony megléte, közbiztonsági referensként történő kijelölés.

A tervezett képzési idő

A képzés 5 napos időtartamban, majd a meghatározott időpontban vizsgáztatással kerül lebonyolításra.

Elméleti óraszám: 20 óra

Gyakorlati óraszám: 10 óra

Ellenőrzés: 4 óra

A képzés összóraszáma: 34 óra

Egy tanóra 45 perc.