Látogatás a Berlini Tűzoltó Akadémián

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ hat munkatársa 2021. december 4. és 11. között az ERASMUS+ program finanszírozásában látogatást tett a Berlini Tűzoltó Akadémián. A kiutazáson részt vett, Müller Róbert tű. ezredes, oktatási igazgatóhelyettes; Nemecz Péter tű. alezredes, szakcsoportvezető; Barkóczi József Miklós tű. százados- kiemelt főtanár; Takács Gerda ra., csoportvezető; Leitner Béla tű. százados, kiemelt főtanár és Szirmai István tű. őrnagy, kiemelt főtanár.

A kiutazás célja a hibrid és elektromos meghajtású gépjárművek típusainak, azok működési elvének, műszaki jellemzőinek megismerése, de a fő hangsúlyt az elektromos gépjárművek káreseteinél alkalmazandó műszaki mentési eljárások megismerése, illetve a Berlini Tűzoltóság által ezen a területen szerzett tapasztalatok megismerése volt. Mivel a kiutazás az Európai Unió által finanszírozott Erasmus+ program keretében zajlott le, amelynek egyik sarokköve a tapasztalat és tudás megosztás, az eredmények a KOK honlapján elérhetőek lesznek. 

A delegációt első nap fogadta az iskola parancsnoka, dr. Harald Herweg úr, és az általános helyettese. Az igazgatói köszöntés után a delegáció tagjai általános tájékoztatást kaptak a tűzoltóság szervezetét és az oktatási rendszerét illetően. Évente 5000 hallgatót képzenek a berlini tűzoltóság számára, a képzési feladatokat 147 tanár látja el.

Németország fővárosában a mentőszolgálat és a tűzoltóság összevont szervezetben működik és a riasztások számaránya kétharmad-egyharmad a mentőszolgálati tevékenység javára. A beavatkozói állomány mindkét tevékenységre ki van képezve természetesen egy 3 + 1 éves képzés keretében.

A szakmai program előadásokkal folytatódott, amelyekben a magyar és német kollegák kicserélték a tapasztalataikat a következő témákban:

 • az alternatív meghajtású gépjárművek műszaki mentésére hogyan készítik fel a hallgatókat,
 • legfontosabb ismeretek, amelyeket a kárhelyszín parancsnokának (Einsatzleiter) mindenképpen tudnia kell, ezek a következők:
 1. Milyen jelöléssel rendelkeznek az alternatív meghajtású gépjárművek?
 2. Az alternatív meghajtású gépjárművek alapvető szerkezeti felépítése.
 3. Eltérések az általános és alternatív hajtású gépjárművek felépítése között.
 4. Beavatkozási módszerek (pl. vízbe merítés, amely nem rendszeresített módszer Berlinben- inkább a hűtésre fektetnek hangsúlyt és a sérült gépjármű izolálására-, vagy oltólándzsa használata, amely szintén nem rendszeresített módszer.).
 5. A kilépő nehéz és könnyű halmazállapotú mérgező gázok elleni személyi védelem.
 6. A felderítés fontossága.
 7. Általános beavatkozási alapelvek és speciális szabályok összekapcsolódása.

A Berlini Tűzoltóság 2007-ben kezdett el felkészülni az alternatív meghajtású gépjárművek mentésére. A tűzoltóság, a gyártók, a biztosítók, és az autómentő cégek egy munkacsoport keretében irányelveket, ajánlásokat fogalmaztak meg a tűzoltóság számára. A munkacsoport a mai napig együtt dolgozik további irányelvek kimunkálásán. Kezdeményezéseik eredményeiként például a beavatkozó tűzoltók a rendszám alapján ingyenesen hozzáférnek a sérült gépjármű mentési adatlapjához.

A német főváros tűzoltósága 2019 óta külön az E-autók baleseteire vonatkozó kutatást is vezet, amely kiterjed az adatgyűjtésre és a beavatkozásokra is. Ennek egyik formája, hogy amennyiben alternatív meghajtású gépjármű érintett a káresemény során, a beavatkozást követően 101 kérdésből álló kérdőívet töltetnek ki a kárhely parancsnokával. Eddig 30 ilyen kitöltött kérdőív áll rendelkezésre, amelyeknek a feldolgozása jelenleg is zajlik. 

Az E-gépjárművek mentésével kapcsolatos eddigi tapasztalatok dióhéjban:

 • többnyire nem az akkumulátor gyullad ki, hanem az autó más részei,
 • ha az akkumulátor megsérült, könnyű és nehéz mérgező gázok szabadulnak fel, ezért fontos szabály, hogy a beavatkozás légzőkészülékben történjen,
 • intenzív hűtést kell alkalmazni sugarakkal, az akkumulátort is hűteni kell,
 • a beavatkozások 60%-nál használták a már széles körben elterjedt, és ingyenesen hozzáférhető mentési kártyákat.

A delegáció látogatást tett egy éles operatív értekezleten is, ahol a törzs egy II. világháborús amerikai gyártású bomba hatástalanítására és a lakosság ideiglenes kitelepítésére készült. Az operatív törzs értekezletét a berlini tűzoltóság egyik munkatársa vezette, jelen voltak a társszervek és az érintett hatóságok munkatársai, a közüzemek képviselői és a bomba megtalálásának helyszínén található üzemek képviselői.

A kiutazás negyedik napján a delegáció látogatást tett a Berlini Tűzoltóság gyakorló laktanyájában, ahol a hallgatók gyakorlati képzése zajlik időről-időre. A hallgatók gyakorlatait a fokozatosság elve alapján szervezik, először csak kevesebb szaktudást igénylő feladatokat látnak el, míg a képzésük végén már önállóan végzik a beavatkozás feladatit. A gyakorló laktanya szoros együttműködésben dolgozik a hadsereggel, van olyan mentőautójuk, amelyen a katonák egészségügyi szolgálata adja a személyzetet.

A kiutazást a Berlini Tűzoltóság főigazgató helyettesével történt találkozó zárta. A főigazgató helyettes reméli, hogy a jövőben is folytatódik a két intézmény közötti sikeres és nagy tapasztalatokat nyújtó szakmai együttműködés.