Önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság

Tűzoltó szakképesítés (programkövetelmény szám: 10323008)

 • Képzés célja: valamennyi hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltó számára biztosítani az azonos szintű szakmai alapfelkészültséget egyéni, vagy egy beavatkozó rajban történő feladat- végrehajtáshoz.
 • Bemeneti feltételek: 
  • alapfokú iskolai végzettség, 
  • egészségügyi-, pszichológiai- és fizikai alkalmasság.
 • Időtartam: 564 óra.

Tűzoltó szerparancsnok szakképesítés (programkövetelmény szám: 10325013)

 • Képzés célja: a tűzoltóságok alparancsnoki vezetői állományának képzése, egy beavatkozó raj irányítási képességének elérése.
 • Bemeneti feltételek:
  • érettségi,
  • egészségügyi alkalmasság
  • 10323008. programkövetelmény számú Tűzoltó szakképesítés vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 1.2.1, a 2.1.1. pontjaiban, valamint a 3. melléklet 2.1.1. pontjaiban meghatározott képesítések. (éves orvosi szűrővizsgálat megléte).
  • a szakmai előképzettség megszerzése után hivatásos katasztrófavédelmi szervnél, önkormányzati tűzoltóságnál, főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságnál készenléti jellegű tűzoltói szolgálatban eltöltött 2 év gyakorlat, mely részidőkből is állhat.
 • Időtartam: 757 óra.

Önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóparancsnoki tanfolyam

 • Képzés célja: önkormányzati és létesítményi tűzoltó parancsnokok felkészítése a vezetői feladataik ellátására, úgy, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél elismert tűzvédelmi felsőszintű képesítéssel megegyező tartalmú szakmai felkészültség biztosítva legyen számukra.
 • Bemeneti feltételek:
  • középfokú állami végzettség,
  • önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok végzettség
  • egészségi alkalmasság
 • Időtartam: 197 óra

Tűzoltásvezető I. tanfolyam

 • Képzés célja: olyan tűzoltásvezetői képességek kialakítása, amellyel a résztvevők az I. kiemelt riasztási fokozatig képesek lesznek önállóan, felette részirányítóként, végrehajtani a tűzoltás-, műszaki mentésvezetői feladatkört. Ismerik, valamint alkalmazni és meghatározni tudják a munkavégzés biztonsági szabályait.
 • Bemeneti feltétel:
  • középfokú iskolai végzettség,
  • tűzoltó szakképesítés vagy annak megfelelő, a 9/2015. (III.25.) BM rendeletben elismerhető alapszintű szakmai képesítés
  • 5 éves mentő tűzvédelmi gyakorlat az előírt szakmai végzettség megszerzését követően,
  • egészségügyi alkalmasság.
 • Időtartam: 40 óra 

(Az egyes képzésekhez tartozó képzési programok a KOK Tanulmányi Osztályán, előzetes időpont egyeztetés után megtekinthetők!)

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap