Önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság

Tűzoltó szakképesítés (programkövetelmény szám: 10323008)

 • Képzés célja: valamennyi hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltó számára biztosítani az azonos szintű szakmai alapfelkészültséget egyéni, vagy egy beavatkozó rajban történő feladat- végrehajtáshoz.
 • Bemeneti feltételek: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi-, pszichológiai- és fizikai alkalmasság.
 • Időtartam: 564 óra.
 • Képzési program: a KOK Tanulmányi Osztályán előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.

Tűzoltó szerparancsnok szakképesítés (programkövetelmény szám: 10325013)

 • Képzés célja: a tűzoltóságok alparancsnoki vezetői állományának képzése, egy beavatkozó raj irányítási képességének elérése.
 • Bemeneti feltételek: 10323008. programkövetelmény számú Tűzoltó szakképesítés vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 1.2.1, a 2.1.1. pontjaiban, valamint a 3. melléklet 2.1.1. pontjaiban meghatározott képesítések. (éves orvosi szűrővizsgálat megléte).
 • Időtartam: 757 óra.
 • Képzési program: a KOK Tanulmányi Osztályán előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.

Önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóparancsnoki tanfolyam

 • Képzés célja: önkormányzati és létesítményi tűzoltó parancsnokok felkészítése a vezetői feladataik ellátására, úgy, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél elismert tűzvédelmi felsőszintű képesítéssel megegyező tartalmú szakmai felkészültség biztosítva legyen számukra.
 • Bemeneti feltételek: középfokú állami végzettség, önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok végzettség és egészségi alkalmasság
 • Időtartam: 197 óra
 • képzési program: a KOK Tanulmányi Osztályán előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.

Tűzoltásvezető I. tanfolyam

 • Képzés célja: felkészítés az alapvető tűzoltásvezetői, mentésvezetői feladatok biztonságos és szakszerű irányítására, az egységes szakmai elvek használatára. Az önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságoknál a tanfolyamot elvégző jogosult lesz önálló beavatkozások irányítására tűzoltásvezetői és mentésvezetői jogkörrel.
 • Bemeneti feltételek: az alapszintű tűzoltó szakmai végzettség megszerzését követően 5 éves mentő tűzvédelmi gyakorlat.
 • Időtartam: 36 óra