Alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület (ÖTE) beavatkozást végző tagjai

Tűzoltó alaptanfolyam

 • Képzés célja: felkészítés az alapvető tűzoltási, mentési feladatok biztonságos és szakszerű végrehajtására, a beosztott tűzoltói feladatokra.
 • Bemeneti feltételek: egészségi alkalmasság, betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, alapfokú állami iskolai végzettség
 • Időtartam: 40 óra

Tűzoltásvezető I. tanfolyam

 • Képzés célja: felkészítés az alapvető tűzoltásvezetői, mentésvezetői feladatok biztonságos és szakszerű irányítására, az egységes szakmai elvek használatára. A beavatkozást végző önkéntes tűzoltó egyesületeknél és az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságoknál a tanfolyamot elvégző jogosult lesz önálló beavatkozások irányítására tűzoltásvezetői és mentésvezetői jogkörrel.
 • Bemeneti feltételek: legalább tűzoltó szakképesítés vagy annak megfelelő, a 9/2015. (III.25.) BM rendelet által elismert szakmai képesítés, és a képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságnál, illetve tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenységet ellátó önkéntes tűzoltó egyesületnél, vagy 3 éves hivatásos, önkormányzati, vagy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságon szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlat.
 • Időtartam: 36 óra

Tűzoltásvezető II. tanfolyam 

 • Képzés célja: felkészítés az alapvető tűzoltásvezetői, mentésvezetői feladatok biztonságos és szakszerű irányítására, az egységes szakmai elvek használatára. A beavatkozást végző önkéntes tűzoltó egyesületeknél és az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságoknál a tanfolyamot elvégző jogosult lesz önálló beavatkozások irányítására tűzoltásvezetői és mentésvezetői jogkörrel.
 • Bemeneti feltételek:
  • legalább tűzoltó alaptanfolyami képesítés (40 órás), és a képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves önkormányzati, létesítményi tűzoltóságnál, illetve tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenységet ellátó önkéntes tűzoltó egyesületnél szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlat.
 • Időtartam: 144 óra

Önkéntes és alkalomszerűen igénybe vehető tűzoltóparancsnoki tanfolyam

 • Képzés célja: a résztvevőket felkészíteni az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságok parancsnoki beosztásának betöltésére.
 • Bemeneti feltételek: betöltött 18. életév, egészségi alkalmasság, középfokú iskolai végzettség, legalább tűzoltó alaptanfolyami végzettség (40 órás)
 • Tűzoltásvezető II. tanfolyami végzettség.
 • Időtartam: 196 óra
 • Képzési program: a KOK Tanulmányi Osztályán előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.