Tűzoltótechnika kezelői alaptanfolyamhoz nem kötött berendezések képzései

Gépjárműfecskendő kezelői szaktanfolyam

 • Képzés célja: A képzésben résztvevők ismerjék meg a gépjárműfecskendők felépítését, műszaki paramétereit, és működési sajátosságait. Tanulják meg a kezelés elméleti és gyakorlati fogásait.
 • Bemeneti feltételek:
  • legalább alapszintű tűzoltó szakmai képesítés,
  • egészségügyi alkalmasság.
 • Időtartam: 54 óra

Habbaloltó gépjármű és cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam

 • Képzés célja: A képzésben résztvevők ismerjék meg a habbal oltó gépjármű, illetve cserefelépítmény felépítését, műszaki paramétereit, működési sajátosságait. Tanulják meg a kezelés elméleti és gyakorlati fogásait.
 • Bemeneti feltételek:
  • legalább alapszintű tűzoltó szakmai képesítés,
  • egészségügyi alkalmasság.
 • Időtartam: 30 óra

Porraloltó gépjármű és cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam

 • Képzés célja: A képzésben résztvevők ismerjék meg a porral oltó gépjármű, illetve cserefelépítmény felépítését, műszaki paramétereit, működési sajátosságait. Tanulják meg a kezelés elméleti és gyakorlati fogásait.
 • Bemeneti feltételek:
  • legalább alapszintű tűzoltó szakmai képesítés,
  • egészségügyi alkalmasság.
 • Időtartam: 30 óra

Vegyibaleset-elhárító gépjármű és cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam

 • Képzés célja: a járműben, vagy cserefelépítményben elhelyezett eszközök, felszerelések, műszerek kezelésének és azok szakszerű alkalmazásának elsajátítása. Tanulják meg a kezelés elméleti és gyakorlati fogásait.
 • Bemeneti feltételek:
  • legalább alapszintű tűzoltó szakmai képesítés,
  • egészségügyi alkalmasság,
  • amennyiben a vegyibaleset-elhárító cserefelépítmény tartalmaz tűzoltótechnika kezelői alaptanfolyamhoz kötött gépi berendezést, a beiskolázás feltétele tűzoltótechnika kezelői alaptanfolyami végzettség.
 • Időtartam: 108 óra

Műszaki mentő cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam 

 • Képzés célja: A képzésben résztvevők ismerjék meg a cserefelépítmény technikai jellegzetességeit, a málházott berendezések, gépek és eszközök felépítésének, működésének sajátosságait. Tanulják meg a kezelés elméleti és gyakorlati fogásait.
 • Bemeneti feltételek:
  • legalább alapszintű tűzoltó szakmai képesítés,
  • egészségügyi alkalmasság,
  • amennyiben a műszaki mentő cserefelépítmény tartalmaz tűzoltótechnika kezelői alaptanfolyamhoz kötött gépi berendezést, a beiskolázás feltétele tűzoltótechnika kezelői alaptanfolyami végzettség.
 • Időtartam: 60 óra

Folyadékszállításra használható (szivattyúval ellátott) egyéb gépek kezelői szaktanfolyama (kismotorfecskendő és átemelő szivattyú)

 • Képzés célja: A képzésben résztvevők ismerjék meg a tűzoltásra használható, szivattyúval ellátott gépek (kismotorfecskendők, átemelő szivattyúk, magasnyomású oltóberendezések, sűrített levegős habképző rendszerek) felépítését, műszaki paramétereit, működési sajátosságait. Tanulják meg a kezelés elméleti és gyakorlati fogásait.
 • Bemeneti feltételek:
  • legalább alapszintű tűzoltó szakmai képesítés,
  • egészségügyi alkalmasság.
 • Időtartam: 28 óra

Áramfejlesztők (10 kV/A alatti teljesítmény)

 • Képzés célja: A tanfolyam célja olyan kezelők képzése, akik a különböző típusú áramfejlesztők felépítését és működési jellegzetességeit ismerve, képesek azok önálló és szakszerű kezelésére és az elektromos fogyasztók kiszolgálását biztonságosan tudják végrehajtani. Tanulják meg a kezelés elméleti és gyakorlati fogásait.
 • Bemeneti feltételek:
  • legalább alapszintű tűzoltó szakmai képesítés,
  • egészségügyi alkalmasság.
 • Időtartam: 28 óra

Mentori és kezelői felkészítés gépjárműfecskendő-kezelői tanfolyam oktatói számára

 • Képzés célja: A képzésben résztvevők ismerjék meg a gépjárműfecskendők felépítését, műszaki paramétereit, és működési sajátosságait. Legyenek képesek az adott gépjárműfecskendő taktikai lehetőségeit ismerve annak önálló, szakszerű kezelésére, működtetésére. Ismerjék meg a képzések során alkalmazható munkaformákat, tanulói környezeti formákat, módszereket. Szakszerűen tudjanak közreműködni a képzések, továbbképzések, valamint a gyakorlatok megtervezésében és lebonyolításában. A képzésben résztvevők kapjanak szilárd alapot a katasztrófavédelmi műszaki szaktanfolyami képzések hatályos jogi szabályairól, azok dokumentumairól, az oktatási dokumentumok vezetéséről.
 • Bemeneti feltételek:
  • középfokú állami iskolai végzettség, 
  • Tűzoltó alaptanfolyam (40 órás), vagy
  • a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló jogszabály alapján tűzoltósági és ügyeleti szakterületen alapszintű szakmai végzettségnek minősülő végzettség,
  • gépjárműfecskendő-kezelői végzettség,
  • 5 év tűzoltási, műszaki mentési gyakorlat,
  • egészségügyi alkalmasság.
 • Időtartam: 8 óra

(Az egyes képzésekhez tartozó képzési programok a KOK Tanulmányi Osztályán, előzetes időpont egyeztetés után megtekinthetők!)

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap