Tűzoltótechnika kezelői alaptanfolyamhoz nem kötött berendezések képzései

Gépjárműfecskendő kezelői szaktanfolyam

 • Képzés célja: A képzésben résztvevők ismerjék meg a gépjárműfecskendők felépítését, műszaki paramétereit, és működési sajátosságait. Tanulják meg a kezelés elméleti és gyakorlati fogásait.
 • Bemeneti feltételek: legalább alapszintű tűzoltó szakmai képesítés, egészségi alkalmasság, tűzoltóság, vagy katasztrófavédelmi szerv által történő beiskolázás
 • Időtartam: 54 óra

Habbaloltó gépjármű és cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam

 • Képzés célja: A képzésben résztvevők ismerjék meg a habbal oltó gépjármű, illetve cserefelépítmény felépítését, műszaki paramétereit, működési sajátosságait. Tanulják meg a kezelés elméleti és gyakorlati fogásait.
 • Bemeneti feltételek: legalább alapszintű tűzoltó szakmai képesítés, egészségi alkalmasság, tűzoltóság, vagy katasztrófavédelmi szerv által történő beiskolázás
 • Időtartam: 30 óra

Porraloltó gépjármű és cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam

 • Képzés célja: A képzésben résztvevők ismerjék meg a porral oltó gépjármű, illetve cserefelépítmény felépítését, műszaki paramétereit, működési sajátosságait. Tanulják meg a kezelés elméleti és gyakorlati fogásait.
 • Bemeneti feltételek: legalább alapszintű tűzoltó szakmai képesítés, egészségi alkalmasság, tűzoltóság, vagy katasztrófavédelmi szerv által történő beiskolázás
 • Időtartam: 30 óra

Vegyi Balesetelhárító gépjármű és cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam

 • Képzés célja: a járműben, vagy cserefelépítményben elhelyezett eszközök, felszerelések, műszerek kezelésének és azok szakszerű alkalmazásának elsajátítása. Tanulják meg a kezelés elméleti és gyakorlati fogásait.
 • Bemeneti feltételek: legalább alapszintű tűzoltó szakmai képesítés, egészségi alkalmasság. Amennyiben a vegyi balesetelhárító cserefelépítmény tartalmaz tűzoltótechnika kezelői alaptanfolyamhoz kötött gépi berendezést, a beiskolázás feltétele tűzoltótechnika kezelői alaptanfolyami végzettség
 • Időtartam: 108 óra

Műszaki mentő cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam 

 • Képzés célja: A képzésben résztvevők ismerjék meg a cserefelépítmény technikai jellegzetességeit, a málházott berendezések, gépek és eszközök felépítésének, működésének sajátosságait. Tanulják meg a kezelés elméleti és gyakorlati fogásait.
 • Bemeneti feltételek: legalább alapszintű tűzoltó szakmai képesítés, egészségi alkalmasság, amennyiben a műszaki mentő cserefelépítmény tartalmaz tűzoltótechnika kezelői alaptanfolyamhoz kötött gépi berendezést, a beiskolázás feltétele tűzoltótechnika kezelői alaptanfolyami végzettség
 • Időtartam: 60 óra

Folyadékszállításra használható (szivattyúval ellátott) egyéb gépek kezelői szaktanfolyama (kismotorfecskendő és átemelő szivattyú)

 • Képzés célja: A képzésben résztvevők ismerjék meg a tűzoltásra használható, szivattyúval ellátott gépek (kismotorfecskendők, átemelő szivattyúk, magasnyomású oltóberendezések, sűrített levegős habképző rendszerek) felépítését, műszaki paramétereit, működési sajátosságait. Tanulják meg a kezelés elméleti és gyakorlati fogásait.
 • Bemeneti feltételek: legalább alapszintű tűzoltó szakmai képesítés, egészségi alkalmasság
 • Időtartam: 28 óra

Áramfejlesztők (10 kV/A alatti teljesítmény)

 • Képzés célja: A tanfolyam célja olyan kezelők képzése, akik a különböző típusú áramfejlesztők felépítését és működési jellegzetességeit ismerve, képesek azok önálló és szakszerű kezelésére és az elektromos fogyasztók kiszolgálását biztonságosan tudják végrehajtani. Tanulják meg a kezelés elméleti és gyakorlati fogásait.
 • Bemeneti feltételek: legalább alapszintű tűzoltó szakmai képesítés, egészségi alkalmasság
 • Időtartam: 28 óra