Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Frissítve: 2021-01-04
Elérhetőségek

Jelenleg nincs archivált anyag.

Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

Frissítve: 2021-01-04
Szervezet

Jelenleg nincs archivált anyag.

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ vezetői

A KOK vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Frissítve: 2020-12-15
Vezetők

Jelenleg nincs archivált anyag.


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

Megnevezése, és elérhetőségi adatai

Frissítve: 2023-02-15
Felügyelt költségvetési szervek

Jelenleg nincs archivált anyag.


Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke. 

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Közalapítványok

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:
A kiadvány címe: KOK Híradó 
Felelős kiadója:  a KOK igazgatója, 
Felelős szerkesztője: dr. Nagyné dr. Rácz Edina tű. alezredes, hivatalvezető, 
A kiadvány elkészítésének segítésére Szerkesztő Bizottság működik.

Frissítve: 2020-12-15
Kiadványaink

Jelenleg nincs archivált anyag.


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Költségvetési szervek

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.