Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Frissítve: 2021-01-04
Elérhetőségek

Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve: 2021-01-06
Nyilatkozat adatkezeléshez

Közzétéve: 2021-01-06
Közérdekű bejelentések és panaszok eljárásrendje

Közzétéve: 2021-01-06
Hatáskör és illetékesség

Közzétéve: 2021-01-06
Adatlap

Közzétéve: 2021-01-06
Adatkezelési tájékoztató panasz, közérdekű bejelentés intézéséhez

Frissítve: 2021-01-06
Ügyfélfogadás

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

Frissítve: 2021-01-04
Szervezet

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ vezetői

A KOK vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Frissítve: 2020-12-15
Vezetők


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

Megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2014-07-24
Irányított szervek


Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke. 

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.


Közalapítványok

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.


Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: A kiadvány címe: KOK Híradó felelős kiadója a KOK igazgatója, felelős szerkesztője Berkiné Ványi Ágota ka., főelőadó, A kiadvány elkészítésének segítésére Szerkesztő Bizottság működik.

Frissítve: 2020-12-15
Kiadványaink


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2019-12-19
Felettes, felügyeleti szerv


Költségvetési szervek

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.