Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Közzétéve: 2023-01-25
A KOK Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 2023.

Közzétéve: 2022-12-02
1/2022. (I. 27.) BM OKF utasítás

Közzétéve: 2022-02-14
KOK SZMSZ

Frissítve: 2020-12-14
KOK Alapító Okirat


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve: 2014-07-27
Bemutatkozás

Közzétéve: 2014-07-27
Introduction


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről. 

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.


Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények. 

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.


A KOK nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei


Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Közzétéve: 2014-07-27
Kiadványok


Döntéshozatal, ülések

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.


Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Frissítve: 2019-12-19
Pályázatok


Hirdetmények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve: 2014-07-27
Hírek


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve: 2022-12-02
A közérdekű adatok igénylése


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Közzétéve: 2022-12-02
Jogorvoslati tájékoztatás


A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.


A közérdekű adatok felhasználása

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központnál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek. 

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.


Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.


Közzétételi listák

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.