Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai. 

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. 

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. 

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. 

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Frissítve: 2020-06-16
Elemi költségvetés 2020.

Frissítve: 2019-03-01
Elemi költségvetés 2019. I.

Frissítve: 2018-03-22
Elemi költségvetés 2018.

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók


Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve: 2014-07-27
Gazdálkodás

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. 

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Dátum Megnevezés
2020-12-15
Netto 5 M feletti szerződések 2019.01.01 02.28
2020-12-15
Netto 5 M feletti szerződések 2019.03.01 04.30
2019-12-17
Netto 5 M feletti szerződések 2018.11.01 12.31
2019-12-17
Netto 5 M feletti szerződések 2018.09.01 10.31
2019-12-17
Netto 5 M feletti szerződések 2018.07.01 08.31
2019-12-17
Netto 5 M feletti szerződések 2017.11.01 12.31
2019-12-17
Netto 5 M feletti szerződések 2018.05.01 06.30
2019-12-17
Netto 5 M feletti szerződések 2018.03.01 04.30
2019-12-17
Netto 5 M feletti szerződések 2018.01.01 02.28
2019-12-17
Netto 5 M feletti szerződések 2017.09.01 10.31
2017-11-13
Nettó 5 MFt feletti szerződések 2017.06.30-2017.08.31
2017-09-14
Nettó 5 MFt feletti szerződések 2017.05.01-2017.06.30
2017-07-09
Nettó 5 MFt feletti szerződések 2017.03.01-2017.04.30
2017-05-11
Nettó 5 MFt feletti szerződések 2017.01.01-2017.02.28
2017-03-17
Nettó 5 MFt feletti szerződések 2016.11.01-2016.12.31
2017-01-24
Nettó 5 MFt feletti szerződések 2016.07.01-2016.08.31
2017-01-24
Nettó 5 MFt feletti szerződések 2016.09.01-2016.10.31
2016-09-27
Netto 5 MFt feletti szerződések 2016.01.01-2016.02.29
2016-09-27
Netto 5 MFt feletti szerződések 2016.03.01-2016.04.30
2016-09-27
Netto 5 MFt feletti szerződések 2016.05.01-2016.06.30
2016-04-13
Nettó 5 MFt feletti szerződések 2015.09.01-10.31.
2016-04-13
Netto 5 MFt feletti szerződések 2015.11.01-12.31
2016-04-13
Netto 5 MFt feletti szerződések 2015. III
2015-09-14
Netto 5 MFt feletti szerződések 2015. II
2015-09-14
Netto 5MFt feletti szerződések 2015.04.30
2015-03-02
Szerződések 2014.
2015-03-02
Netto 5MFt feletti szerződések 2014
2014-10-16
Kiadások 2013 - 3.
2014-10-16
Kiadások 2013 - 2.
2014-10-16
Kiadások 2013 - 1.
2014-10-16
Kiadások 2012.
Koncessziók

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központnak koncessziós pályázata, koncessziós szerződése nincs.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. 

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében nem releváns.


Az ötvenezer forintnál nagyobb értékű adományokra és az adományozókra vonatkozó adatok

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás a BM Országos Katsztrófavédelmi Főigazgatóság és szervei részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló 7/2013. számú BM OKF főigazgatói intézkedés alapján.

Az ötvenezer forintnál nagyobb értékű adományokra és az adományozókra vonatkozó adatok

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről.