Látogatás a Berlini Tűzoltó Akadémián

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ állományából delegációvezetőként a Műszaki Szakcsoport vezetője, tagként a Tanulmányi Osztály vezetője, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója, a Tűzoltási és Mentési Szakcsoport egyik vezető tanára, a Műszaki Szakcsoport egyik kiemelt főtanára, a Nyelvi Szakcsoport német nyelvtanára az ERASMUS PLUS Program támogatásával 2017. március 12. és március 18. között a Berlin város Tűzoltóságán, annak Tűzoltó Múzeumában, illetve a város Tűzoltó Akadémiáján tett szakmai látogatást.

A szakmai program 13-án Berlin város Tűzoltóságának meglátogatásával, a fővárosi tűzoltóság szervezeti és működési struktúrájának bemutatásával kezdődött. A delegáció tagjai ezen a programon találkoztak a Tűzoltó Akadémia nemzetközi referensével, aki a berlini Tűzoltó Iskola kiképzője, a Berlini Városi Tűzoltóság tagja. A nemzetközi referens urat a KOK igazgatója és vezető ERASMUS+ koordinátor is jól ismeri az EFSCA, az Európai Tűzoltó Iskolák Szövetsége éves Közgyűléseiről, ő a KOK ERASMUS+ Programjának egyik fő támogatója. Segítségével jöhetett létre a kiutazás és a csoport tagjai a közreműködésével ismerhették meg a központ, az egyes kerületek, illetve tűzoltóőrsök működésének személyi, illetve technikai hátterét, a legfontosabb német beavatkozási és taktikai elemeket, külön hangsúlyozva Berlin tartomány jellegzetességeit. Az előadás után a vendéglátók és a delegáció tagjai részletesen kielemezték a magyar és a német beavatkozások hasonlóságait és eltéréseit. A nagyon hasznos összehasonlítás, szakmai program végén arra a megállapításra jutottak, hogy bár a két ország tűzoltási, mentési, beavatkozási rendszere kismértékben eltér egymástól - mivel német területen az önkéntesség, Magyarországon a hivatásosság a hangsúlyos - de mégis rendkívül sok a hasonlóság, ugyanis a felek ugyanolyan, vagy nagyon hasonló technikai eszközöket használnak a munkavégzés során. A program végén abban is megállapodtak, hogy az egységesség Európa- szerte, sőt világszerte tendencia, hiszen a legtöbb katasztrófavédelmi szerv a nagymúltú európai, főleg holland és német gyárak, cégek technikai eszközeit használja. Ez a fajta globalizáció hasznosnak mondható, mert egy adott katasztrófavédelmi szakember, egy adott tűzoltó Európa bármely pontján képes lehet beavatkozni, ugyanolyan eszköz és ebből következően ugyanolyam taktikát, metodikát használva. Ez az egységesítés a technikai fejlődés igényét is magába foglalja, a nagymúltú cégek ezért szívesen fejlesztenek, kutatnak, ami mind-mind az európai polgárok magasabb színvonalon biztosított biztonságát, tűzvédelmét, tűzmegelőzését szolgálja. 

Az első munkanap délutánján a delegáció a vendéglátók meghívására a Berlini Tűzoltó Múzeumban tett látogatást. A tárlatvezetés után a berlini és a magyar múzeumigazgató egy rövid megbeszélést is lefolytatott, ezen megvizsgálták a múzeumok közötti további együttműködés lehetőségeit. Magyar részről a berlini múzeum számára azt javasolta a delegáció, hogy a kapcsolatai szélesítésének egyik lehetséges módja az lehetne, ha bekapcsolódna CTIF (Nemzetközi Tűzoltó Szövetség) Történeti Albizottság munkájába. A magyar múzeumigazgató ötletét a berlini múzeum munkatársai szívesen vették, magyar fél azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország csak az utóbbi időben lett újból aktív részese CTIF Történeti Albizottságban zajló tűzoltószakmai, múzeológiai történeti kutatásoknak és a magyar múzeum elismertsége és ismertsége emiatt nagyot nőtt.

A kiutazás második napján a delegáció egész napos elméleti oktatáson, illetve gyakorlati bemutatón vett rész Berlin legnagyobb Katasztrófavédelmi és Műszaki Mentőbázisán, ahol valóságos körülmények között kaphattak bepillantást a berlini tűzoltók életébe. A gyakorlópálya minősége és az oktatás színvonala nagyon megnyerő volt, a delegáció természetesen itt is meg tudta állapítani azt a rengeteg hasonlóságot, ami a szakmai munkában, a beavatkozási metodikában, a taktikában a tűzoltás, műszaki mentés kérdéskörében fellelhető.

A kiutazás harmadik illetve negyedik napja a Tűzoltó Akadémia három különböző kiképzési centrumában folytatódott. A delegációt fogadta a Tűzoltó Akadémia igazgatója, akivel a kiutazók áttekintették a két oktatási intézet jövőbeni együttműködésének lehetőségeit. Az EFSCA, illetve a CTIF, mint szakmai szervezet közgyűlései, találkozói, programjai mindenképpen fontos mérföldkövei kell, hogy legyenek a közös munkának a jövőben. A Tűzoltó Akadémia igazgatója ígéretet tett arra, hogy a közeljövőben meglátogatja a budapesti oktatási központot, ez a fogadás be is van tervezve a KOK kiutazási és fogadási tervébe, amely találkozó alkalmas lehet arra, hogy részletes megbeszéléseket folytasson le a két intézmény, ki lehessen cserélni a szakmai tapasztalatokat. A további program lehetővé tette, hogy a delegáció tagjai a legmodernebb oktatástechnikai eszközök bemutatásával megismerjék az orvosi beavatkozás – elsősegélynyújtás, a tűzoltás, a műszaki mentés elméleti, illetve gyakorlati kérdéseinek legfontosabb német szakmai követelményeit, illetve a jelenkor kiemelkedő veszélyforrásaiból adódó kihívásokra történő reagálás módszereit. A német fél örömét fejezte ki annak a hírnek hallatán, hogy Magyarországon is vannak törekvések arra nézve, hogy hasonló taktikai háza legyen a KOK-nak és középtávon új iskola megépítése is célul van tűzve a magyar katasztrófavédelmi oktatási rendszer megújítása, fejlesztése érdekében.

Az utolsó napon a szakmai delegáció a legjelentősebb berlini épületeket tekintette meg tűzvédelmi illetve mentéstechnológiai szempontból, a városnézésen részt vett a Tűzoltó Akadémia egyik kiemelt főtanára.

A delegáció tagjai 2017. március 18-án a reggeli órákban érkeztek vissza Magyarországra.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a tapasztalat- és ismeretszerző kiutazás nagyban hozzájárul a KOK-on folyó képzések szakmai színvonalának emeléséhez. A KOK műszaki és tűzoltó mentéstaktikai tanárai számára szükséges a gyorsan fejlődő új mentési technikák megismerése, illetve ezek átadása a különféle szakokon képzett katasztrófavédelmi szakemberek részére. A KOK azt is fontosnak tartja, hogy a külföldre látogató tanárai a tapasztalataikat nemcsak a diákokkal, hanem a tanár kollégákkal is megosszák.