Erasmus+ Berlin

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK) két kiemelt főtanára 2016. április 17. és 22. között az ERASMUS + Program keretében látogatást tett a berlini tűzoltó iskolában. A KOK 2015-ben, a programhoz való csatlakozása első évében 6 kiutazást nyert, 2 fő két törökországi városba, 1-1 fő Ausztriába, két iskolába, 2 fő pedig a németországi Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst Akademie-be (BRFA) látogathatott, amely kiutazás a fogadó intézmény által kibocsátott egyetértési nyilatkozaton alapult.

A kiutazók, a legkedvezőbb árú repülőjegy ajánlat miatt 2016. április 17-én a reggeli órákban érkeztek meg Berlinbe, a szállás elfoglalása utána a BRFA ügyeletén jelentették a megérkezésüket, és azt, hogy a következő napon hivatalos látogatást tesznek. A helyi kollégák előtt ez ismert tény volt, a kiemelt főtanárok a másnapi viszontlátás reményével búcsúztak el a helyiektől és a nap hátralevő részében a várossal ismerkedtek. 

A delegáció tagjai a hivatalos programot 2016. április 18-án a tűzoltóiskola mentőszolgálati részén kezdték, ahol Andreas Ohlwein úr, a tűzoltóiskola mentőszolgálati részének vezetője fogadta őket. A KOK két tanára megismerhette a mentőszolgálati részleg képzési rendszerének felépítését, sajátosságait, majd a képzési helyszíneket és eszközöket. Az iskola tanulói különböző, a gyakorta előforduló baleseteknek megfelelően berendezett helyiségekben gyakorolják a beavatkozás sajátosságait, úgymint: fürdőszoba csúszós káddal, WC szűk megközelítési lehetősséggel, hálószoba gyermekággyal, konyha építkezési helyszín, a hozzá tartozó baleseti lehetősséggel. A magyar katasztrófavédők a látogatás során megtekintették a helyiek korszerű eszközeit és azok használatát, egy felmálházott mentőautó felszereléseit, részt vettek elméleti és gyakorlati képzésen is. Az elméleti kiképzésen egyszerre maximálisan 12 fő, a gyakorlati kiképzésen 6 fő vehet részt.

A magyar delegáció 2016. április 19-én a tűzoltóiskolát tekintette meg, ahol Matthias Pruß úr, a tűzoltók kiképzés-vezetője fogadta őket. Pruß úr a magyar bajtársaknak bemutatta a képzési rendszerüket, a tárgyalás során a magyar kollégák is ismertették a magyar oktatási és kiképzési struktúrát, a magyarországi rendszer sajátosságait, ezt követően közösen elemezték a hasonlóságokat és különbségeket. A tárgyalótermi megbeszélés után a gyakorlópályák bemutatása következett, ennek során megtekintették a szivattyúkezelő labort, a kötöttpályás járművek mentésének kárhelyszínét, a tehergépjárművek és személygépjárművek árokba történő becsúszása utáni mentés helyszínét, a mászóház rendszert, a tűzoltókonténer rendszert és a ferde tetőről mentő pályát.

A berlini iskola képzési rendszerének legújabb eleme, hogy az előírt építőipari alapszakmák összevont alapképzését megszerezve kezdhetik csak meg a tűzoltóképzést a hallgatók. Az előírt alapszakmák, úgymint lakatos, ács, víz- és fűtésszerelő, kőműves, villanyszerelő elvégzésére a tűzoltóiskola társképzésben 18 hónapot biztosít, amely után sikeres állami vizsgát kell tenni.

A másik út a rendszerükben a mentőápoló képzés, amely az első modul, és csak annak sikeres abszolválása után lehet valaki tűzoltó. Ez a képzés három évig tart, félévente 100 fővel indítják el. Mind a tűzoltóknak, mind a mentőápolóknak meg kell ismerniük egymás munkatevékenységét.

A pszichológusok munkája is a gyakorlatias, szituációs gyakorlatokra alapul, például van olyan feladat, ahol a különböző nemzetiségű emberekkel történő helyes viselkedési módok begyakorlása a cél.

2016. április 20-án a delegáció a vendéglátók instrukciói alapján Berlin főbb nevezetességeit tekintette meg, ezáltal átlátva Berlin történelmét és sokszínűségét, és átérezve a II. világháború és következményeinek szörnyűségeit.

2016. április 21-én a nagy hagyományokkal rendelkező berlini tűzoltómúzeum meglátogatása volt a program, ahol a delegáció rengeteg élménnyel gazdagodott. A múzeum különlegessége, hogy a legfontosabb célközönségnek a gyerekeket tekintik, akik a múzeum megtekintésével és a múzeumi foglalkozások segítségével megismerhetik a tűz következményeit és a tűz-, illetve veszélyhelyzet esetén a helyes magatartást, elsősorban játékos módon, interaktív megoldások segítségével. Annak érdekében, hogy a magyar múzeum munkatársai is megismerhessék ezt a megközelítési módot, a magyar delegáció tagjai kapcsolatfelvételt javasolnak, célszerű lenne, hogy a magyar muzeológus kollégák felvegyék a kapcsolatot a berlini tűzoltó múzeummal.

2016. április 22-én a delegáció az előírt alapszakmák kihelyezett képzését tekintette meg (lakatos, ács, víz- és fűtésszerelő, kőműves, villanyszerelő). Az alapszakmák oktatását egy szakképző intézmény látja el 18 hónapos időkeretben, a két magyar tisztet az iskolába Thomas Knauer úr, a tűzoltóiskola kapcsolattartója kísérte el. A képző intézménynek rendkívül jól felszerelt gyakorló helyiségei vannak, ahol a képzési idő 60 %-át töltik a hallgatók. A képzés során a hallgatók a tűzoltó iskola területén belül a képzést segítő épületeket kiviteleznek, ezáltal érzik az értékteremtésük következtében a megbecsültségüket és elfogadottságukat. A képzés ismertetése után a delegáció meglátogatta a gatow-i repülőgép múzeumot, majd a kísérőjük kiszállította őket a repülőtérre, és péntek délután megkezdték hazautazásukat.

A kiutazás és a külföldi iskolában szerzett tapasztalat jól illeszkedik a tanár kollégák, illetve a szervezeti egységük által oktatott tantárgyak rendszerébe. Mindketten arról számoltak be, hogy a külföldi tanintézmény meglátogatása során látottak, tapasztaltak, az ott szerzett új ismeretek nagyban hozzájárultak a szakmai ismereteik bővítéséhez, Mivel Magyarországon ismeretlen, illetve idehaza még újdonságnak számító technikákat is láttak, azok kiválóan alkalmasak a pedagógusi munkájuk során összehasonlító elemzések végrehajtására. A kiutazás nekik is rendkívül hasznos lehetőséget biztosított a nyelvgyakorlásra – a többi ERASMUS + kiutazó is erről számolt be –, ez nagyon jól illeszkedik az iskola rövid és hosszú távú céljaihoz, amely szerint – válaszul a kor kihívásaira – a pedagógusok idővel (rövid- és középtávon) alkalmassá válhatnak tanórák idegen nyelven történő megtartására, hosszú távon pedig a nyelvet jól beszélő pedagógusok hozzájárulhatnak az iskola nemzetköziesítéséhez, hogy az iskola akár nemzetközi kurzusokat tarthasson, idővel külföldi diákokat is oktathasson.

Dr. Farkas Katalin - nyelvi szakcsoportvezető

Neumann György tű. alezredes; kiemelt főtanár

Baumstark Dávid tű. őrnagy; kiemelt főtanár