Erasmus+ Eisenstadt

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK) kiemelt főtanára, Barkóczi József tű. százados 2016. április 25. és 29. között az ERASMUS + Program keretében, pályázaton nyert összeg felhasználásával látogatást tett Ausztriában, az Eisenstadti Tartományi Tűzoltó Iskolában.

A kolléga 2016. április 25-én délelőtt érkezett meg Burgenlandban található Tartományi Tűzoltó-parancsnokságra, amelynek épületében a Tartományi Tűzoltó Iskola is megtalálható. A kiutazót az iskola parancsnoka, Joseph Bader úr fogadta, aki rövid köszöntő után bemutatta neki a szakmai mentort, Johannes Zehetbauer urat. A tanár kolléga ezt követően azonnal aktívan bekapcsolódott az oktatásba, az első két napon, április 25-én és 26-án egy kétnapos műszaki mentési kiképzésen vett részt, ahol betekintést nyert az osztrák tűzoltók oktatási-képzési sajátosságaiba, megismerte az általuk alkalmazott műszaki mentésekhez szükséges kézi és gépi berendezéseket és részt vett az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon.

2016. április 27-én az ún. „Brandhaus”, az iskola gyakorló épületének megtekintése volt a szakmai program, amelyben mentési- és tűzoltás-taktikai ismereteket oktatnak. A mentor bemutatta az iskolában található árvízvédelmi gyakorlóházat is, amelyben a lakóépületek árvízvédelmi felkészítését oktatják. A kiutazó ezen túlmenően megtekintette Burgenland tartomány légzőkészülék javítóműhelyét, amely szintén az iskola területén található.

A program utolsó előtti napján a kiutazó a Bécsi Tűzoltó Kiképző Központban tett látogatást, amely a bécsi hivatásos tűzoltók oktatási-kiképzési helye, ott megtekintette a tűz-szimulációs csarnokot, amelyben egy ún. flash-over kamra és egy gázüzemű gyakorlóház található. A program zárásaként Barkóczi tű. százados tájékozódott a hivatásos tűzoltók továbbképzési rendszerének elméleti és gyakorlati kérdésköreiről.

Az utolsó napon, 2016. április 29-én a délelőtti órákban a kiutazó még rövid tárgyalást folytatott a vendéglátóival, kielemezték a kiutazás 5 napjának tapasztalatait. A kölcsönös köszönetnyilvánításokat követően a tanár kolléga hasznos tapasztalatokkal és szép élményekkel a birtokában hazaindult Magyarországra és a délutáni órákban szerencsésen meg is érkezett az iskolánkba.

A kiutazás és a külföldi iskolában szerzett tapasztalat jól illeszkedik a tanár kolléga, illetve a szervezeti egysége által oktatott tantárgyak rendszerébe, a külföldi tanintézmény meglátogatása során látottak, tapasztaltak, az ott szerzett új ismeretek a tananyagba beépíthetőek, az oktatás során összehasonlító elemzésekhez felhasználhatóak. A kiutazás rendkívül hasznos lehetőséget biztosított a nyelvgyakorlásra, amely nagyon jól illeszkedik az iskola rövid és hosszú távú céljaihoz, miszerint – válaszul a kor kihívásaira – a pedagógusok idővel (rövid- és középtávon) váljanak alkalmassá tanórák idegen nyelven történő megtartására, hosszú távon pedig a nyelvet jól beszélő pedagógusok járuljanak hozzá az iskola nemzetköziesítéséhez, az iskola akár nemzetközi kurzusokat tarthasson, idővel külföldi diákokat is oktathasson.

Dr. Farkas Katalin - nyelvi szakcsoportvezető

Barkóczi József Miklós tű. százados, kiemelt főtanár