Erasmus+ Bécs

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK) nyelvtanára a Bécsi Talajgazdálkodási Egyetem német és angol szaknyelvi kurzusain vett részt 2016. május 9-13. között. A kiutazásra az ERASMUS+ szakképzési mobilitás keretében került sor azt követően, hogy a KOK 2015-ben - a programhoz való csatlakozása első évében - 6 kiutazást nyert.

A projekttel 2 fő két törökországi városba, 1-1 fő Ausztriába, két iskolába, 2 fő pedig Berlinbe utazhatott, az egyik ausztriai utazás szólt a bécsi egyetemre.

A kiutazó május 9-én érkezett meg Bécsbe, a Bécsi Egyetem könyvtárában a Talajgazdálkodási Egyetem Nemzetközi – az ERASMUS + Programmal is foglalkozó - Irodájának munkatársa fogadta. A könyvtár bemutatása után lehetőség nyílt a könyvtári adatbázis megismerésére, az első kutatási nap ezzel telt.

A szakmai program másnap a német szaknyelvi kurzusokon való részvétellel folytatódott, amelyben a nyelvtanár nem csak megfigyelő, hanem moderátori szerepet is kapott. Az egyetemi kurzusok látogatása nagyon hasznos volt, mert nemcsak a nyelvi kompetenciák fejlesztése történt, hanem a módszertani ismereteké is. A látogatás ideje alatt a nyelvtanár megismerte az egyes kampuszokban zajló német és angol nyelvű szaknyelvi képzéseket, azokba aktívan bekapcsolódott.

 

A látogatás harmadik napja teljes egészében a nyelvórákon való részvétellel telt, a negyedik napon nyílt lehetőség az órák után a kapcsolatfelvételre az egyetem Mountain Risk Engineering (Alpin Naturgefahren) intézetével, amely a katasztrófavédelemmel kapcsolatos kurzusokat szervezi, az intézettel további együttműködésre számítunk. A kiutazó az utolsó napon a Nemzetközi Iroda vezetőjével további együttműködések lehetőségeiről is tárgyalt, majd május 13-án 15 órakor vonattal indult vissza Budapestre.

A kiutazás nem csak szaknyelvi, metodikai szempontból volt jelentős a nyelvtanár számára, hanem megerősítette a KOK és az egyetem közötti, más projektek miatt már fennálló kapcsolatokat, illetve az egyetem katasztrófavédelmi kurzusait szervező intézettel új kapcsolati tőkét is eredményezett. A német nyelvtanár a kurzus alatt nem egyedüli külföldi vendég volt, vele egy időben, szintén uniós projekttel egy szlovák kolléganő is továbbképzésen tartózkodott az egyetemen.

Dr. Farkas Katalin - nyelvi szakcsoportvezető

Takács Gerda - nyelvtanár