Katasztrófavédelem Központi Zenekara

A zenekar részletes feladatait a zenekar ügyrendje tartalmazza, amit a KOK igazgató hagy jóvá.

A zenekar a BM OKF hivatalvezető felügyelete, és szakirányítása alatt végzi szakmai munkáját.

A zenekar feladatai:

  • A zenekar szolgáltatásaival a katasztrófavédelem szervezetét képviseli.
  • Zenei szolgáltatásokat biztosít a katasztrófavédelmi szervek ünnepi rendezvényeihez és a temetési szertartásokhoz.
  • Szerepet vállal állami-, társadalmi rendezvényeken, eseményeken.
  • Igény esetén térzenét ad a lakosság részére.
  • Feladatai teljesítése mellett zenét szolgáltat az együttműködő szervek kérései alapján.
  • Részt vállal a társszervezetek ünnepi és szabadidős programjain.
  • Az BM OKF és a KOK által támasztott igények elsődlegessége mellett önállóan, vagy felkérésre zenei szolgáltatást biztosít a bevételek növelése céljából.
  • Közreműködik az időszakos feladatok ellátásában a múzeum tekintetében.
  • Köteles a fellépésekre felkészülni, ennek keretében napi 4 órát gyakorolni.
  • Feladata a tűzoltó hagyományok őrzése, ápolása és továbbadása zeneművészeti tevékenység által.


A zenekar tekintetében a karmester felelősséget visel a zenekar feladatai ellátására használatba adott helyiségek, vagyontárgyak (kivéve a kizárólagosan személyi használatba adott vagyontárgyak) rendeltetésszerű használatáért, állagmegóvásáért.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap