Katasztrófavédelem Központi Múzeuma

A múzeum részletes feladatait a múzeum ügyrendje tartalmazza, amit a KOK igazgató hagy jóvá.
A múzeum feladatkörében a tűz- polgári és a katasztrófavédelem történeti emlékeit:

 • gyűjti,
 • nyilvántartja, megőrzi és restaurálja,
 • tudományosan feldolgozza, publikálja,
 • kiállításokon és egyéb módon (pl. publikációk, kiadványok, film) bemutatja.

A múzeum komplex tevékenységi körében kezeli tűzoltó polgári- és katasztrófa védelmi gyűjteményt bevonva azt a múzeumi tevékenységi körbe (gyűjtés, feldolgozás, bemutatás).

Főbb feladatai:

 • Felméri az ország tűzvédelmi, katasztrófavédelmi emlékeit, ezekről regisztrációt készít, és ezek alapján gyűjtési, gyűjtemény gyarapítási tervet készít.
 • Jelentősebb kár- és tűzesetek dokumentálását (tárgyi, képi, írásos anyagát) végzi, azokat feldolgozza, bemutatja.
 • A magyar tűzoltóság nemzetközi kapcsolatainak kutatása, írásos és tárgyi emlékek, fotók, filmek feldolgozása, megőrzése, bemutatása.
 • Szakfelügyeleti, tanácsadási feladatok ellátása a szakmai gyűjtemények, állandó kiállítások fenntartói, gondozói felé (Vörs, Bonyhád, Nagykanizsa, Eger, Mosonmagyaróvár, Nagycenk, Kaposvár).
 • A tűzvédelem történetére vonatkozó adatbázis létrehozása, a meglévő adatbázis továbbfejlesztése. Ezek felhasználása a közművelődési feladatokban.
 • A múzeum adatbázisaira építve a vonatkozó múzeumi rendeletek szerint biztosítja a kutatószolgálat működtetését.
 • Részvétel a tűzoltók kiképzésében és oktatásában.
 • Szakmai kiállítások tervezése és szervezése.
 • Tűzvédelmi kommunikációs tevékenységben történő részvétel, e tevékenység támogatása kiállításokkal, előadásokkal, kiadványokkal.
 • Hasonló tevékenységi körű magyar és külföldi szervezetekkel, gyűjteményekkel, múzeumokkal való együttműködés, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
 • Gyűjti a katasztrófa- és polgári védelmi történeti anyagokat (tárgyi, dokumentációs, írott).
 • Ellátja a szakmai felügyeletet a csapat-emlékhelyek felett.

A múzeum tekintetében a múzeumvezető felelősséget visel a múzeum feladatai ellátására használatba adott helyiségek, vagyontárgyak (kivéve a kizárólagosan személyi használatba adott vagyontárgyakat) rendeltetésszerű használatáért, állagmegóvásáért.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap